Zoekresultaat

Volgende
BTW Almanak

27.4.5 Bedrijfsoverdracht: inbreng onderneming in een nv, bv e.d.

BTW Almanak - 01-01-2022

BTW Almanak

27.4.5 Bedrijfsoverdracht: inbreng onderneming in een nv, bv e.d.

BTW Almanak - 01-07-2022

BTW Almanak

27.4.5 Bedrijfsoverdracht: inbreng onderneming in een nv, bv e.d.

BTW Almanak - 01-07-2021

BTW Almanak

27.4.5 Bedrijfsoverdracht: inbreng onderneming in een nv, bv e.d.

BTW Almanak - 01-01-2021

Jurisprudentie

Een BV is vóór de oprichting nog geen ondernemer / geen aanslag omzetbelasting

BTW - Arrest Hoge Raad - 41.443 - ECLI:NL:HR:2006:AY8654 - 22-09-2006

Vakliteratuur

Wel of geen short stay verhuur

Fiscaal Advies - Alg / BTW - 01-05-2022 - W. Ruizendaal

Jurisprudentie

Mogelijkheid om een schriftelijke overeenkomst gelijk te stellen aan een factuur

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑235/21 - ECLI:EU:C:2022:388 - 12-05-2022

BTW Almanak

13.5.12.4 Verhuur onroerende zaken: optie; leegstand in referentieperiode

BTW Almanak - 01-07-2022

BTW Almanak

13.5.12.4 Verhuur onroerende zaken: optie; leegstand in referentieperiode

BTW Almanak - 01-01-2022

Besluiten

Verhuur (bedrijfs)ruimte / verruimde referentieperiode voor ingebruikname

BTW - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2004/52M - 08-01-2004

Volgende