Zoekresultaat

Volgende
Nieuws

Eigenwoningregeling in Belastingplan 2016: het wordt niet makkelijker

Alg / IB / Lokaal - Redactie FiscaalTotaal - FT150908 - 17-09-2015

Nieuws

Ruimere overgangsregeling precariobelasting

Lokaal - Bericht Ministerie van BZK - 34 508 - 05-12-2016

Nieuws

Breed steunpakket voor economie tegen impact corona

Alg / FB / Lokaal - Redactie FiscaalTotaal - FT20200318 - 18-03-2020

Nieuws

Maximumtarief VOG 2017 blijft € 41,35

Lokaal - Bericht Ministerie van Veiligheid en Justitie - n.v.t. - 11-11-2016

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over zonnepanelen en OZB

Lokaal - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000162643 en 2018-0000181500 - 02-11-2018

Nieuws

Wet op de bedrijveninvesteringszones treedt op 1 januari 2015 in werking

Lokaal - Wetgeving - 33 917 - 17-12-2014

Nieuws

Kwijtschelding waterschapsbelasting ondanks teruggaaf zorgkosten

Lokaal - Nationale Ombudsman - n.v.t. - 21-02-2017

Nieuws

Initiatiefwetsvoorstel heffen parkeerbelasting per minuut

Lokaal - Wetgeving - 33 587 nr. 2 en 3 - 25-03-2013

Nieuws

Forum-onderzoek: OZB steeds vaker uit bedrijfskas

Lokaal - VNO-NCW - n.v.t. - 08-02-2017

Volgende