Wetten & uitvoering

4 wetten, uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen

Wet op Belastingen van Rechtsverkeer
Natuurschoonwet 1928
Registratiewet 1970
Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
Wet op belastingen van rechtsverkeer