Wetten & uitvoering

2 wetten, uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen

Financiering Volksverzekeringen
Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002
Wet financiering volksverzekeringen