Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Rijnvarende heeft standpunt niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig prijsgegeven

FB - Arrest Hoge Raad - 19/05854 - ECLI:NL:HR:2020:1672 - 23-10-2020

Jurisprudentie

Afschrijving BPM / gebruik koerslijst bij niet-courante, jonge gebruikte auto’s

Auto - Arrest Hoge Raad - 19/00101 - ECLI:NL:HR:2020:1666 - 23-10-2020

Jurisprudentie

Voor het eerst in cassatie over schending artikel 8:42 Awb klagen is toegestaan

FB - Arrest Hoge Raad - 19/04499 - ECLI:NL:HR:2020:1670 - 23-10-2020

Jurisprudentie

Gecorrigeerde vervangingswaarde / bewijslast / technische veroudering

Lokaal - Arrest Hoge Raad - 19/05580 - ECLI:NL:HR:2020:1671 - 23-10-2020

Jurisprudentie

Artikel 8:42 Awb verplichtingen gelden ook in fase na cassatie en verwijzing

FB - Arrest Hoge Raad - 19/05560 - ECLI:NL:HR:2020:1668 - 23-10-2020

Jurisprudentie

Ingevoerde auto's met zeer lage kilometerstanden zijn ‘nieuwe auto’s’

Auto - Arrest Hoge Raad - 18/03720 - ECLI:NL:HR:2020:1528 - 16-10-2020

Jurisprudentie

Ingevoerde auto met transportschade is een nieuwe auto / geen afschrijving

Auto - Arrest Hoge Raad - 19/03875 - ECLI:NL:HR:2020:1640 - 16-10-2020

Jurisprudentie

Vrijheid bestuursorgaan om locatie voor hoorgesprek te kiezen

FB - Arrest Hoge Raad - 20/00096 - ECLI:NL:HR:2020:1597 - 09-10-2020

Volgende