Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Portugese regeling voor winstaftrek van brutodividenden strijdig met VWEU?

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-449/20 - 27-10-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over het heffen van bronbelasting over fictieve rente inkomsten

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-257/20 - 03-08-2020

Jurisprudentie

Luxemburgse fiscale-integratieregeling strijdig met VWEU

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑749/18 - ECLI:EU:C:2020:370 - 14-05-2020

Jurisprudentie

Nationaal verbod op verliesimport bij zetelverplaatsing niet strijdig met VWEU

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑405/18 - ECLI:EU:C:2020:127 - 27-02-2020

Jurisprudentie

Gemeente als aandeelhouder / verkapte winstuitkeringen / verboden staatssteun?

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-797/19 - 04-12-2019

Jurisprudentie

Belgische regeling inzake vennootschapsbelasting in strijd met EU-recht

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑389/18 - ECLI:EU:C:2019:1132 - 19-12-2019

Jurisprudentie

Portugese regeling inzake belastingvoordelen voor ingezeten icbe's discriminatoir?

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-545/19 - 14-10-2019

Jurisprudentie

Belgische regeling inzake vaste inrichtingen niet strijdig met artikel 49 VWEU

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑459/18 - ECLI:EU:C:2019:871 - 17-10-2019

Jurisprudentie

Fiscale ruling met Starbucks geen staatssteun

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - T‑760/15 en T‑636/16 - ECLI:EU:T:2019:669 - 24-09-2019

Jurisprudentie

Belgische havens kregen illegale staatssteun

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - T‑696/17 - 20-09-2019

Volgende