Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Zweedse regeling inzake herziening btw-aftrek niet EU-proof

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑787/18 - ECLI:EU:C:2020:964 - 26-11-2020

Jurisprudentie

Btw-vrijstelling kostendelende groeperingen / toepasselijkheid op btw-groepen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑77/19 - ECLI:EU:C:2020:934 - 18-11-2020

Jurisprudentie

Stopzetting vastgoedprojecten / geen herziening aftrek voorbelasting

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑734/19 - ECLI:EU:C:2020:919 - 12-11-2020

Jurisprudentie

Voorbelasting die door een gemengde holding is betaald over adviesdiensten

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑42/19 - ECLI:EU:C:2020:913 - 12-11-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-tarieven van diensten van attractieparken

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-406/20 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over uitleg verleggingsregeling

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-406/20 - 17-08-2020

Jurisprudentie

Btw-behandeling van roamingdiensten / vaststelling plaats van dienst

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-593/19 - ECLI:EU:C:2020:851 - 22-10-2020

Jurisprudentie

Voedingsdiensten zijn niet ondergeschikt aan fitnessdiensten

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-581/19 - ECLI:EU:C:2020:855 - 22-10-2020

Jurisprudentie

Poolse voorwaarden voor verlaging maatstaf btw strijdig met Unierecht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑335/19 - ECLI:EU:C:2020:829 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-plicht ondanks ingetrokken btw-nummer

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-358/20 - 30-09-2020

Volgende