Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Jurisprudentie

Regeling van Luxemburgs belastingkrediet voor gepensioneerden strijdig met EU-recht

LB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-300/15 - ECLI:EU:C:2016:361 - 26-05-2016

Jurisprudentie

Uitgifte van fiscaal-voordelige bonnen door Hongaarse werkgevers niet EU-proof

LB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑179/14 - ECLI:EU:C:2016:108 - 23-02-2016

Jurisprudentie

EU Hof: 150 km-grens 30%-regeling in beginsel niet in strijd met EU-recht

LB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-512/13 - ECLI:EU:C:2015:108 - 24-02-2015