Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Jurisprudentie

Vrijstelling van ozb voor 'staatsscheepswerf' kwalificeert als verboden staatssteun

Lokaal - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-522/13 - ECLI:EU:C:2014:2262 - 09-10-2014

Jurisprudentie

Legesheffing voor verstrekking gegevens uit gemeentelijke basisadministratie mag kostendekkend zijn

Lokaal - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-486/12 - ECLI:EU:C:2013:836 - 12-12-2013