Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Vorige | Volgende
Jurisprudentie

Voedingsdiensten zijn niet ondergeschikt aan fitnessdiensten

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-581/19 - ECLI:EU:C:2020:855 - 22-10-2020

Jurisprudentie

Kwalificeert Spaanse regeling voor topvoetbalclubs als staatssteun?

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑362/19 P - ECLI:EU:C:2020:838 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Hongaarse 'advertentiebelasting' kwalificeert niet als verboden staatssteun

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑596/19 P - ECLI:EU:C:2020:835 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Op omzet gebaseerde progressieve belasting kwalificeert niet als verboden staatssteun

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑562/19 P - ECLI:EU:C:2020:834 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Heffing antidumpingrecht op invoer van vaste meststoffen uit Rusland

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑117/19 - ECLI:EU:C:2020:833 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Gecorrigeerde verbintenisfactuur na douaneaangifte / geen vrijstelling antidumpingrecht

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑543/19 - ECLI:EU:C:2020:830 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Poolse voorwaarden voor verlaging maatstaf btw strijdig met Unierecht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑335/19 - ECLI:EU:C:2020:829 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-plicht ondanks ingetrokken btw-nummer

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-358/20 - 30-09-2020

Jurisprudentie

In Roemeense wet opgenomen vervaltermijn strijdig met Unierecht

FB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑677/19 - ECLI:EU:C:2020:825 - 14-10-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-herziening bij faillissementen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-396/20 - 01-10-2020

Vorige | Volgende