Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Onvoorwaardelijk (straf)ontslag voor bij de Belastingdienst werkzame ambtenaar

Alg - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 19/3727 AW - ECLI:NL:CRVB:2020:1850 - 13-08-2020

Jurisprudentie

Geen verplichte verzekering AOW door mogelijk ten onrechte ingehouden premie

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 19/1429 AOW - ECLI:NL:CRVB:2020:1743 - 05-08-2020

Jurisprudentie

Nieuwe lijn voor vaststellen boetes in bijstandszaken

Alg - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 17-6077 PW - ECLI:NL:CRVB:2020:1525 - 04-08-2020

Jurisprudentie

Nieuwe lijn inzake tijdig indienen bezwaar- of beroepschrift

Alg - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 19/190 PW - ECLI:NL:CRVB:2020:1207 - 16-06-2020

Jurisprudentie

SVB hoefde geen regularisatieprocedure te starten / premieplicht Rijnvarende

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 18/1797 - ECLI:NL:CRVB:2020:452 - 26-02-2020

Jurisprudentie

Nederlandse verzekeringsplicht voor Rijnvarende

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 18/1801 - ECLI:NL:CRVB:2020:313 - 16-01-2020

Jurisprudentie

Premieplicht Rijnvarende / SVB hoefde geen regularisatieprocedure te starten

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 18/575 - ECLI:NL:CRVB:2019:4215 - 19-12-2019

Jurisprudentie

SVB moet nieuwe besluiten nemen in zaken van Rijnvarenden

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 18/3416 e.v. - ECLI:NL:CRVB:2019:2817 - 28-08-2019

Jurisprudentie

Criteria voor verzekeringsplicht van in Nederland wonende Rijnvarenden

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 18/1954 - ECLI:NL:CRVB:2019:852 - 28-02-2019

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over sociale verzekeringsplicht vrachtwagenchauffeurs

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 16/2910 AOW-P - ECLI:NL:CRVB:2018:2878 - 20-09-2018

Volgende