Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Wederzijdse bijstand / accijnzen die in twee lidstaten over dezelfde transacties zijn geïnd

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑95/19 - ECLI:EU:C:2020:817 - 08-10-2020

Jurisprudentie

Terbeschikkingstelling bedrijfswagen aan werknemer voor privé; gevolgen voor btw; definitie verhuur

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑288/19 - ECLI:EU:C:2020:736 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Duitse btw-vrijstelling voor levering van warmte door VvE aan eigenaren geoorloofd?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑449/19 - ECLI:EU:C:2020:689 - 10-09-2020

Jurisprudentie

Hof van Justitie volgens A-G niet bevoegd in Duitse zaak over belastinggeheim

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑620/19 - ECLI:EU:C:2020:649 - 03-09-2020

Jurisprudentie

Uitleg begrip reizigersbagage voor btw-vrijstelling

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑656/19 - ECLI:EU:C:2020:599 - 16-07-2020

Jurisprudentie

Poolse regeling inzake herziening btw strijdig met EU-recht

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑335/19 - ECLI:EU:C:2020:424 - 04-06-2020

Jurisprudentie

Voorgenomen verwerving deelneming / wijziging voorgenomen handelingen / aftrek btw

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑42/19 - ECLI:EU:C:2020:378 - 14-05-2020

Jurisprudentie

Geen btw-vrijstelling voor beleggingsbeheerdiensten die door derden worden verricht

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑235/19 - ECLI:EU:C:2020:380 - 14-05-2020

Jurisprudentie

Btw-aspecten bij gezamenlijk handelen van meerdere personen / stille maatschap

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑312/19 - ECLI:EU:C:2020:310 - 23-04-2020

Jurisprudentie

Gelijktijdige productie energieproducten en andere producten / energiebelasting?

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑44/19 - ECLI:EU:C:2020:309 - 23-04-2020

Volgende