Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Uitleg begrip reizigersbagage voor btw-vrijstelling

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑656/19 - ECLI:EU:C:2020:599 - 16-07-2020

Jurisprudentie

Italiaanse regionale kortingsregeling voor 'tanken aan de pomp' strijdig met EU-richtlijn?

Auto - Conclusie Advocaat-Generaal - C‑63/19 - ECLI:EU:C:2020:596 - 16-07-2020

Jurisprudentie

Uitvoering overheidstaak naast een economische activiteit / fiscale eenheid?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-269/20 - 04-08-2020

Jurisprudentie

Geen verplichte verzekering AOW door mogelijk ten onrechte ingehouden premie

SV - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 19/1429 AOW - ECLI:NL:CRVB:2020:1743 - 05-08-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over het heffen van bronbelasting over fictieve rente inkomsten

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-257/20 - 03-08-2020

Jurisprudentie

Nieuwe lijn voor vaststellen boetes in bijstandszaken

Alg - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 17-6077 PW - ECLI:NL:CRVB:2020:1525 - 04-08-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over accijnsverlaging voor kleine brouwerijen / uitleg structuurrichtlijn

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-221/20 en C-223/20 - 20-07-2020

Volgende