Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Tariefindeling large format informatiedisplays met lcd-scherm

Alg - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 19/00940 t/m 19/00944 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2365 - 16-06-2020

Jurisprudentie

Belanghebbende is niet behoorlijk opgeroepen voor zitting / proceskostenveroordeling

FB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 19/01542 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1254 - 19-05-2020

Jurisprudentie

Vaststelling hoogte proceskosten na verwijzing door Hoge Raad

Lokaal - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 19/00572 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1302 - 31-03-2020

Jurisprudentie

In Nederland verrichte arbeid voor onderneming / juiste aanslag Zvw

Alg - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 19/01302 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1158 - 28-04-2020

Jurisprudentie

Terugwijzing zaak wegens schending hoorplicht / geen misbruik van procesrecht

FB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 19/00898 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1138 - 21-04-2020

Jurisprudentie

ANBI-status stichting terecht ingetrokken / niet voldaan aan anti-oppoteis

FB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 18/00523 - ECLI:NL:GHAMS:2019:4620 - 10-10-2019

Jurisprudentie

Niet voldaan aan formele voorwaarden afdrachtvermindering; grove schuld

LB - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 17/00436 t/m 17/00440 - ECLI:NL:GHAMS:2019:3592 - 08-10-2019

Jurisprudentie

Geen antidumpingrechten bij invoer biodiesel in EU / oorsprong Canada

Alg - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 18/00375 - ECLI:NL:GHAMS:2019:3797 - 13-06-2019

Jurisprudentie

Wetenschap deelname aan btw-fraude in de keten niet aannemelijk gemaakt

BTW - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 18/00267 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1745 - 16-05-2019

Jurisprudentie

Samenstelling zetel Douanekamer na verwijzing; uitgereikte UTB's blijven in stand

Alg - Verwijzingsuitspraak Hof Amsterdam - 18/00102 t/m 18/00105 - ECLI:NL:GHAMS:2019:1743 - 21-05-2019

Volgende