Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Jurisprudentie

Aanslag zuiveringsheffing terecht opgelegd aan exploitant recreatiepark

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Oost-Nederland - 15/2974 - ECLI:NL:RBOBR:2016:4746 - 30-08-2016