Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Schadevergoeding wegens weigering persoonlijke betalingsregeling / opzet / grove schuld

Alg - Uitspraak Rechtbank Limburg - 18/2709 - ECLI:NL:RBLIM:2020:5892 - 07-08-2020

Jurisprudentie

Dwanginvordering KB-Lux aanslagen / informatieverschaffing door inkeerder is te laat

Alg - Uitspraak Rechtbank Limburg - C03/267899/HA ZA 19-436 - ECLI:NL:RBLIM:2020:5591 - 29-07-2020

Jurisprudentie

Verordening rioolheffing 2014 Stein onverbindend jegens woningbouwvereniging

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Limburg - 18/1032 - ECLI:NL:RBLIM:2020:3980 - 04-06-2020

Jurisprudentie

Terechte aanslagen rioolheffing voor woningbouwvereniging

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Limburg - 17/2531 - ECLI:NL:RBLIM:2020:3808 - 27-05-2020

Jurisprudentie

WOZ-waarde appartement / voldoende rekening gehouden met VvE-reserves

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Limburg - 19/2330 - ECLI:NL:RBLIM:2020:2275 - 19-03-2020

Jurisprudentie

WOZ-waarde appartement verlaagd met aandeel in onderhoudsreserve VvE

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Limburg - 19/2006 - ECLI:NL:RBLIM:2020:2276 - 19-03-2020

Jurisprudentie

Betaling en opleggen naheffingsaanslag op hetzelfde tijdstip / proceskostenvergoeding

FB - Uitspraak Rechtbank Limburg - 18/914 - ECLI:NL:RBLIM:2020:2745 - 04-02-2020

Jurisprudentie

Geen gewekt vertrouwen dat geen precariobelasting zou worden geheven

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Limburg - 19/1147, 19/1148, 19/1150 - ECLI:NL:RBLIM:2020:1479 - 20-02-2020

Jurisprudentie

Terechte aanslagen rioolheffing voor woningbouwvereniging

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Limburg - 17/2805 - ECLI:NL:RBLIM:2020:547 - 24-01-2020

Jurisprudentie

Gemeente maakt waardebepaling van 21 woningen niet inzichtelijk

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Limburg - 19/1097 - ECLI:NL:RBLIM:2020:1125 - 12-02-2020

Volgende