Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Hoge Raad stelt verzoek tot wraking buiten behandeling

FB - Arrest Hoge Raad - 20/02870;20/02873 - ECLI:NL:HR:2020:1868 - 06-11-2020

Jurisprudentie

Verzoeken tot wraking van drie raadsheren Hoge Raad afgewezen

FB - Arrest Hoge Raad - 20/00518, 20/00519 - ECLI:NL:HR:2020:1861 - 20-11-2020

Jurisprudentie

Debiteursvervanging / onzakelijke lening / afwaarderingsverlies deels aftrekbaar?

IB - Arrest Hoge Raad - 19/04790 - ECLI:NL:HR:2020:1856 - 20-11-2020

Jurisprudentie

Ingangsdatum wettelijke rente over dwangsom die het bestuursorgaan had moeten toekennen

FB - Arrest Hoge Raad - 20/00792 - ECLI:NL:HR:2020:1774 - 13-11-2020

Jurisprudentie

Gemeente die tennispark verhuurt aan tennisvereniging btw-ondernemer?

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/04728 - ECLI:NL:HR:2020:1776 - 13-11-2020

Jurisprudentie

Vaststelling BPM-teruggaaf bij herimport

Auto - Arrest Hoge Raad - 18/04603 - ECLI:NL:HR:2020:1779 - 13-11-2020

Jurisprudentie

Terugname algemene heffingskorting erflaatster / juiste beschikking belastingrente

FB - Arrest Hoge Raad - 20/01266 - ECLI:NL:HR:2020:1778 - 13-11-2020

Jurisprudentie

Uitzendbureau verzorgt onderkomens buitenlandse arbeidskrachten / aftrek voorbelasting?

BTW - Arrest Hoge Raad - 18/04901 - ECLI:NL:HR:2020:1777 - 13-11-2020

Jurisprudentie

Geen parkeerbelasting voor diplomaten

Lokaal - Arrest Hoge Raad - 19/03212 - ECLI:NL:HR:2020:1729 - 06-11-2020

Volgende