Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Geen 'Europees beroep' mogelijk tegen 'conclusie' Europese Commissie

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑572/18 - ECLI:EU:C:2020:973 - 26-11-2020

Jurisprudentie

Portugese belastingregeling in beginsel niet strijdig met VWEU / keuzemogelijkheid

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑388/19 - ECLI:EU:C:2020:940 - 19-11-2020

Jurisprudentie

Levering van levensmiddelen in fastfoodinrichtingen tegen verlaagde btw-tarieven

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑703/19 - ECLI:EU:C:2020:921 - 12-11-2020

Jurisprudentie

Wederzijdse bijstand / accijnzen die in twee lidstaten over dezelfde transacties zijn geïnd

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑95/19 - ECLI:EU:C:2020:817 - 08-10-2020

Jurisprudentie

Terbeschikkingstelling bedrijfswagen aan werknemer voor privé; gevolgen voor btw; definitie verhuur

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑288/19 - ECLI:EU:C:2020:736 - 17-09-2020

Jurisprudentie

Duitse btw-vrijstelling voor levering van warmte door VvE aan eigenaren geoorloofd?

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑449/19 - ECLI:EU:C:2020:689 - 10-09-2020

Jurisprudentie

Hof van Justitie volgens A-G niet bevoegd in Duitse zaak over belastinggeheim

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑620/19 - ECLI:EU:C:2020:649 - 03-09-2020

Jurisprudentie

Uitleg begrip reizigersbagage voor btw-vrijstelling

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑656/19 - ECLI:EU:C:2020:599 - 16-07-2020

Jurisprudentie

Poolse regeling inzake herziening btw strijdig met EU-recht

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑335/19 - ECLI:EU:C:2020:424 - 04-06-2020

Jurisprudentie

Voorgenomen verwerving deelneming / wijziging voorgenomen handelingen / aftrek btw

BTW - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑42/19 - ECLI:EU:C:2020:378 - 14-05-2020

Volgende