Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Pensioenaanspraken terecht tot loon dga gerekend

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00486, 19/00487, 19/00488 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2730 - 01-12-2020

Jurisprudentie

Terechte naheffing loonheffing inzake privégebruik auto’s door uitzendkrachten

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00693, 19/00694, 19/00695 - ECLI:NL:GHDHA:2021:51 - 13-01-2021

Jurisprudentie

Recht op na-indexatie pensioen is in 2012 prijsgegeven / naheffing loonheffing

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00537 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2003 - 02-10-2020

Jurisprudentie

Werkkostenregeling n.v.t. op bonusaandelen / niet voldaan aan gebruikelijkheidstoets

LB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 19/00463 en 19/00464 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1562 - 11-08-2020

Jurisprudentie

Terechte naheffingsaanslagen loonheffingen en vergrijpboetes voor uitzendbureau

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00771 t/m 19/00778 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1551 - 25-08-2020

Jurisprudentie

Loon over maand voor diensttijd- en overlijdensvrijstelling

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00244 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1315 - 14-07-2020

Jurisprudentie

Afdrachtvermindering onderwijs ten onrechte toegepast / geen pleitbaar standpunt

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00355 en 19/00356 - ECLI:NL:GHDHA:2020:866 - 21-04-2020

Jurisprudentie

Eindheffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto's bij aannemersbedrijf

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00955 - ECLI:NL:GHDHA:2019:3152 - 19-11-2019

Jurisprudentie

Gebreken loonadministratie horecaonderneming / terechte informatiebeschikking

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 18/00931 - ECLI:NL:GHDHA:2019:3320 - 27-11-2019

Volgende