Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Navordering op basis van bevindingen uit boekenonderzoek niet meer mogelijk

FB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00676 en 18/00677 - ECLI:NL:GHARL:2020:2878 - 07-04-2020

Jurisprudentie

Niet voldaan aan kenbaarheidseisen NEN-normen / aanslagen vernietigd

Lokaal - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00793 en 19/00794 - ECLI:NL:GHARL:2020:2429 - 17-03-2020

Jurisprudentie

Schadeloosstelling van ruim € 1.3 mln wegens regimewijziging kansspelbelasting

Alg - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 17/00391 - ECLI:NL:GHARL:2019:10474 - 03-12-2019

Jurisprudentie

Inspecteur kon voorlopige aanslagen redelijkerwijs opleggen

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01087 en 18/1088 - ECLI:NL:GHARL:2019:10389 - 26-11-2019

Jurisprudentie

Melding betalingsonmacht niet tijdig gedaan / terechte aansprakelijkstelling

Alg - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00001 - ECLI:NL:GHARL:2019:6529 - 13-08-2019

Jurisprudentie

Buiten navorderingstermijn gemaakte afspraak / geen grondslag voor navordering

S&E - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00008 - ECLI:NL:GHARL:2019:6324 - 06-08-2019

Jurisprudentie

Doorschuifregeling ab-aandelen / berekening buffer voor pensioenverplichting

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00903 - ECLI:NL:GHARL:2019:5415 - 02-07-2019

Jurisprudentie

In lening omgezet negatief kapitaal in vof / aftrekbaarheid oninbaar deel

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01089 en 18/01090 - ECLI:NL:GHARL:2019:4537 - 28-05-2019

Jurisprudentie

Vrijwillige inkeer / geen verdere matiging vergrijpboetes

FB - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01086 - ECLI:NL:GHARL:2019:4277 - 21-05-2019

Jurisprudentie

Samenloopvrijstelling / units kantoorgebouw afzonderlijk bruikbaar

WBR - Verwijzingsuitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00617 - ECLI:NL:GHARL:2019:4125 - 14-05-2019

Volgende