Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Uitleg correctiebeleid bij navordering

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00821, 19/00822 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2990 - 26-08-2020

Jurisprudentie

Terechte aanslagen waterschapsbelasting / juiste bekendmaking aanslagen

Lokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/01263, 19/01264, 19/01265, 19/01266 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2891 - 08-10-2020

Jurisprudentie

Geen hogere afboeking van herinvesteringsreserve

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00054, 19/00055 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2329 - 18-08-2020

Jurisprudentie

Juiste legesheffing / bevoegdheidsgebrek in bezwaarfase hersteld

Lokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00883 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2892 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Geheimhouding van als staatsgeheim gerubriceerde documenten is gerechtvaardigd

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 20/0076 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2482 - 08-09-2020

Jurisprudentie

Belastingplichtige verzoekt in verkeerde procedure om vergoeding immateriële schade

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00275 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2328 - 30-07-2020

Jurisprudentie

Pensioenfonds niet vrijgesteld van vpb-plicht

VPB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00665 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2330 - 11-08-2020

Jurisprudentie

Convenant uit 1988 staat niet aan heffing van precariobelasting in de weg

Lokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00220 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1765 - 30-06-2020

Jurisprudentie

Geen bijzondere omstandigheid voor heretikettering huurrecht

IB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00689 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2481 - 08-09-2020

Jurisprudentie

Overeenkomst staat niet aan heffing precariobelasting in de weg / procesbelang

Lokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/01594, 19/01595, 19/01596 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2323 - 07-07-2020

Volgende