Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Vrijval HIR / boekwaarde panden / belangenwijziging voorafgaand aan herinvestering

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01515, 19/01516 - ECLI:NL:GHARL:2020:9557 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Verdrag Nederland-Malta / vanuit Zwitserland verschuldigde rente / Nederland heffingsbevoegd

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01740 - ECLI:NL:GHARL:2020:9560 - 17-11-2020

Jurisprudentie

Uitleg 'remittance bepaling' in Verdrag Nederland-Malta

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/01414 - ECLI:NL:PHR:2020:1028 - 03-11-2020

Jurisprudentie

Verwerking heffingsvermindering verhuurderheffing voor vennootschapsbelasting

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/01464 - ECLI:NL:PHR:2020:1079 - 13-11-2020

Jurisprudentie

Sloop gevolgd door nieuwbouw / voorgestane afwaardering in strijd met gkg

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00311 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2112 - 03-11-2020

Jurisprudentie

Portugese regeling voor winstaftrek van brutodividenden strijdig met VWEU?

VPB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-449/20 - 27-10-2020

Jurisprudentie

Afwaardering vordering terecht geweigerd / liquidatieverlies niet aftrekbaar

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/2019 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9378 - 12-10-2020

Jurisprudentie

Einde fiscale eenheid / te laat verzoek om toerekening verliezen

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/4969 - ECLI:NL:RBNHO:2020:8607 - 30-10-2020

Jurisprudentie

Geen deelnemingsvrijstelling voor voordelen uit cum/ex transacties

VPB - Arrest Hoge Raad - 18/04686 - ECLI:NL:HR:2020:1738 - 06-11-2020

Jurisprudentie

Kampeervereniging is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/1413, 19/1414, 19/1416 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9081 - 09-10-2020

Volgende