Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Terechte naheffing loonheffing wegens privégebruik auto

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/62 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9683 - 14-10-2020

Jurisprudentie

30%-regeling niet van toepassing op nabetaling

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5133 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9072 - 25-09-2020

Jurisprudentie

Recht op na-indexatie pensioen is in 2012 prijsgegeven / naheffing loonheffing

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00537 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2003 - 02-10-2020

Jurisprudentie

Toegekende schadevergoeding is causaal toe te rekenen aan dienstbetrekking

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/96 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7995 - 20-10-2020

Jurisprudentie

Voordeel uit managementparticipatie terecht in 2014 als loon in heffing betrokken

LB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/1318 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4580 - 31-08-2020

Jurisprudentie

Arbeidsverhouding kwalificeert als privaatrechtelijke dienstbetrekking

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00360 - ECLI:NL:GHARL:2020:7357 - 15-09-2020

Jurisprudentie

Werkkostenregeling n.v.t. op bonusaandelen / niet voldaan aan gebruikelijkheidstoets

LB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Haag - 19/00463 en 19/00464 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1562 - 11-08-2020

Jurisprudentie

Terechte naheffingsaanslagen loonheffingen en vergrijpboetes voor uitzendbureau

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00771 t/m 19/00778 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1551 - 25-08-2020

Jurisprudentie

Valse facturen betreffende van derden ingeleend personeel / naheffing loonheffing

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5050 t/m 19/5052 - ECLI:NL:RBNHO:2020:5462 - 25-07-2020

Jurisprudentie

Loon over maand voor diensttijd- en overlijdensvrijstelling

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00244 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1315 - 14-07-2020

Volgende