Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Geen 'Europees beroep' mogelijk tegen 'conclusie' Europese Commissie

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑572/18 - ECLI:EU:C:2020:973 - 26-11-2020

Jurisprudentie

Betaling ter verkrijging van exclusief distributierecht behoort tot douanewaarde

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑775/19 - ECLI:EU:C:2020:948 - 19-11-2020

Jurisprudentie

Finse regeling voor fiscale behandeling buitenlandse dividenden strijdig met VWEU

Alg - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-440/19 - ECLI:EU:C:2020:942 - 19-11-2020

Jurisprudentie

Portugese belastingregeling in beginsel niet strijdig met VWEU / keuzemogelijkheid

Alg - Conclusie Advocaat-Generaal Hof van Justitie van de EU - C‑388/19 - ECLI:EU:C:2020:940 - 19-11-2020

Jurisprudentie

Vorderingen in kort geding inzake opzegging ruling niet-ontvankelijk / verkeerde rechtsgang

Alg - Uitspraak Rechtbank Den Haag - C/09/599568/KG, ZA, 20-879 - ECLI:NL:RBDHA:2020:11338 - 29-10-2020

Jurisprudentie

Tariefindeling voor douanerechten van lcd-beeldschermen

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/3489 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9035 - 03-11-2020

Jurisprudentie

Naheffing dividendbelasting en boete wegens ontbrekende IB 92-verklaring

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/646 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9197 - 23-10-2020

Jurisprudentie

IB 92-verklaringen niet tijdig verstrekt / naheffing dividendbelasting, geen boete

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/121 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9067 - 28-09-2020

Jurisprudentie

Naar Malta verplaatste bv / terechte navordering / toepassing remittance-bepaling

Alg - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3495, 19/3496, 19/3497 - ECLI:NL:RBNHO:2020:9061 - 25-09-2020

Volgende