Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Verkrijging garageboxen belast met 6% overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/4486 - ECLI:NL:RBZWB:2020:325 - 28-01-2020

Jurisprudentie

Inbreng onroerende zaken in cv / belaste juridische levering aan beherend vennoot

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00610 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1900 - 25-06-2020

Jurisprudentie

Maatstaf van heffing bij terugverkrijging economische eigendom kantoorpand

WBR - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/05501 - ECLI:NL:PHR:2020:540 - 28-05-2020

Jurisprudentie

Geen verkrijging krachtens verdeling van gemeenschap

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 20/00119 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1707 - 05-06-2020

Jurisprudentie

Teruglevering tuinbouwkas en opstalrecht / geen vrijstelling overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/2172 - ECLI:NL:RBDHA:2020:4197 - 26-03-2020

Jurisprudentie

Aard van onroerende zaak door schade en verval niet verloren gegaan / woningtarief

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00236 - ECLI:NL:GHSHE:2020:651 - 20-02-2020

Jurisprudentie

Kazerne is woning in de zin van artikel 14, lid 2, Wet BRV

WBR - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 18/7481 - ECLI:NL:RBDHA:2020:3026 - 31-03-2020

Jurisprudentie

Verkregen onroerende zaak kwalificeert niet als woning

WBR - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 17/4789 - ECLI:NL:RBNHO:2020:1486 - 03-03-2020

Jurisprudentie

Geen levering van nieuw vervaardigd goed / geen vrijstelling overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00177 - ECLI:NL:GHSHE:2020:834 - 05-03-2020

Jurisprudentie

Self storage-vennootschap verwerft aandelen concurrent / geen overdrachtsbelasting

WBR - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00313 - ECLI:NL:GHDHA:2019:3762 - 22-11-2019

Volgende