Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Renteaftrekbeperking artikel 10a Wet VpB 1969 in private-equitystructuur

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00124 - ECLI:NL:GHDHA:2020:2019 - 21-10-2020

Jurisprudentie

Vrijstelling vpb voor vereniging die nog geen vijf jaar bestaat / winstgrens

VPB - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/00772 - ECLI:NL:PHR:2020:853 - 28-09-2020

Jurisprudentie

Vpb-plicht voor vennootschap die stoppen-met-rokenprogramma ondersteunt

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00140 - ECLI:NL:GHARL:2020:8011 - 06-10-2020

Jurisprudentie

Projectontwikkeling / onzakelijke lening

VPB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/3755 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4361 - 27-08-2020

Jurisprudentie

Deelnemingsvrijstelling n.v.t. op rente over earn-outvergoeding en antispeculatievergoeding

VPB - Arrest Hoge Raad - 19/03616 - ECLI:NL:HR:2020:1503 - 25-09-2020

Jurisprudentie

Bezwaar was mede gericht tegen herziene verliesbeschikkingen

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00346 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1687 - 15-09-2020

Jurisprudentie

HIR / voornemen tot herinvestering deels aannemelijk gemaakt

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00745, 18/00746 en 18/00747 - ECLI:NL:GHARL:2020:7160 - 08-09-2020

Jurisprudentie

Beperking winstcorrectie door geaccepteerd voorstel van Inspecteur

VPB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01067 - ECLI:NL:GHARL:2020:7154 - 08-09-2020

Jurisprudentie

Geen verrekening van verliezen van gelieerde maatschappijen

VPB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00566 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1680 - 11-08-2020

Jurisprudentie

Niet voldaan aan voorwaarden tegenbewijsregeling / valutaresultaat belast

VPB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/2315 - ECLI:NL:RBNHO:2020:6965 - 23-07-2020

Volgende