Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Terechte navordering schenkbelasting over 17 jaar geleden verkregen banktegoed

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 19/05408 - ECLI:NL:PHR:2020:657 - 30-06-2020

Jurisprudentie

Onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting niet strijdig met Unierecht

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 18/00614 - ECLI:NL:GHSHE:2020:1996 - 02-07-2020

Jurisprudentie

Schenking binnen 180 dagen voor overlijden / vermindering i.v.m. fictieve verkrijging

S&E - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00250 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1675 - 25-06-2020

Jurisprudentie

Edelweisszaak / navorderingsaanslag successierecht terecht opgelegd.

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00170 - ECLI:NL:GHARL:2020:4524 - 30-06-2020

Jurisprudentie

Niet voldaan aan bezitstermijn van indirect gehouden aanmerkelijk belang / geen BOR

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/00189 - ECLI:NL:HR:2020:990 - 29-05-2020

Jurisprudentie

BOR-faciliteit van toepassing omdat (indirect) aan bezitstermijn is voldaan

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/01680 - ECLI:NL:HR:2020:867 - 29-05-2020

Jurisprudentie

Toepassing bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor verkregen aandeel in vennootschap

S&E - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00282 - ECLI:NL:GHAMS:2020:736 - 14-01-2020

Jurisprudentie

Geen BOR voor geërfde aandelen / bv drijft geen materiële onderneming

S&E - Uitspraak Hof Amsterdam - 18/00446 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1168 - 12-03-2020

Jurisprudentie

Betaalde kosten vóór schenking / geen verruimde vrijstelling schenkbelasting

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00243 - ECLI:NL:GHARL:2020:3250 - 21-04-2020

Jurisprudentie

Geen BOR voor geschonken aandelen / bv drijft geen materiële onderneming

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00060 - ECLI:NL:GHARL:2020:3248 - 21-04-2020

Volgende