Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Niet-uitgekeerde pensioentermijnen waren vorderbaar en inbaar

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 17/03827 - ECLI:NL:HR:2019:189 - 08-02-2019

Jurisprudentie

Ter zake van fictieve uitkering in 2013 is geen voorheffing verrekenbaar

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 18/00136 - ECLI:NL:HR:2019:188 - 08-02-2019

Jurisprudentie

Discriminatie bij berekening van bijdrage-inkomen Zvw / rechtsherstel

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 17/03140 - ECLI:NL:HR:2018:2175 - 23-11-2018

Jurisprudentie

Wetstoepassing na fictieve afkoop lijfrente: revisierente geen sanctie

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 17/00698 - ECLI:NL:HR:2018:1200 - 13-07-2018

Jurisprudentie

Revisierente in verband met afkoop lijfrente / geen individuele buitensporige last

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 17/02950 - ECLI:NL:HR:2018:167 - 09-02-2018

Jurisprudentie

Conserverende aanslag / goede verdragstrouw / compartimentering

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 17/00515 - ECLI:NL:HR:2017:2985 - 24-11-2017

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over pensioen- en lijfrenteaanspraken in verdragssituaties beantwoord

IB / P&L - Arrest Hoge Raad - 17/01256 - ECLI:NL:HR:2017:1324 - 14-07-2017

Jurisprudentie

Wettelijke waarderingsregels voor pensioenverplichtingen leiden tot winstneming bij vennootschap die feitelijke leiding van Curaçao naar Nederland verplaatst

P&L / VPB - Arrest Hoge Raad - 14/06531 - ECLI:NL:HR:2015:3605 - 18-12-2015

Jurisprudentie

Terechte correctie van fiscale balanswaarde overgenomen pensioenverplichting

P&L / VPB - Arrest Hoge Raad - 13/04120 - ECLI:NL:HR:2015:3079 - 16-10-2015

Volgende