Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Onzuivere pensioenregeling / geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00633 - ECLI:NL:GHSHE:2019:251 - 25-01-2019

Jurisprudentie

Pensioenuitkering in Portugal belast

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 17/00200 - ECLI:NL:GHSHE:2018:2263 - 25-05-2018

Jurisprudentie

Gewekt vertrouwen dat lijfrente-uitkering niet in heffing betrokken zou worden

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03586 - ECLI:NL:GHSHE:2018:1820 - 26-04-2018

Jurisprudentie

Periodieke uitkeringen in kader van echtscheiding / verrekening / juiste heffing

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03581 - ECLI:NL:GHSHE:2017:5584 - 14-12-2017

Jurisprudentie

Afkoopsommen kleine pensioenen behoren tot inkomen / geen buitensporige last

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/00285 - ECLI:NL:GHSHE:2017:3956 - 14-09-2017

Jurisprudentie

Conserverende aanslag niet in strijd met goede verdragstrouw

P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/00476 - ECLI:NL:GHSHE:2016:5157 - 18-11-2016

Jurisprudentie

Juiste premieheffing over ter afkoop ontvangen klein pensioen

IB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01122 - ECLI:NL:GHSHE:2016:4198 - 23-09-2016

Jurisprudentie

Nederland is heffingsbevoegd over als lijfrente kwalificerende ontslagvergoeding

LB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/01039 - ECLI:NL:GHSHE:2016:1232 - 01-04-2016

Jurisprudentie

Roemeens pensioen mag in Nederland worden belast

P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/00374 - ECLI:NL:GHSHE:2015:1300 - 27-03-2015

Jurisprudentie

Continuïteit onderneming bepalend bij afstorten pensioen

P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - HD200.111.988/01 - ECLI:NL:GHSHE:2014:2650 - 05-08-2014

Volgende