Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Jurisprudentie

Verrekening van teveel betaalde pensioenuitkeringen / geen dubbele aftrek

LB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 17/3355 en 17/3356 - ECLI:NL:RBZWB:2018:6404 - 30-10-2018

Jurisprudentie

Pensioenpremies Belgische pensioenregeling terecht tot belastbaar loon gerekend

IB / LB / P&L - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 16/1123 - ECLI:NL:RBZWB:2017:4440 - 19-07-2017

Jurisprudentie

Regeling van Luxemburgs belastingkrediet voor gepensioneerden strijdig met EU-recht

LB / P&L - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-300/15 - ECLI:EU:C:2016:361 - 26-05-2016

Jurisprudentie

Nederland is heffingsbevoegd over als lijfrente kwalificerende ontslagvergoeding

LB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/01039 - ECLI:NL:GHSHE:2016:1232 - 01-04-2016

Jurisprudentie

Pensioengerechtigde mag afkoop klein pensioen uitstellen

LB / P&L - Uitspraak Centrale Raad van Beroep - 14/964 - ECLI:NL:CRVB:2014:4145 - 19-12-2014

Jurisprudentie

Pensioenregeling bovenmatig door te late aanpassing aan Witteveenkader / alleen bovenmatig deel belast

LB / P&L - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 11/3084 en 11/3085 - ECLI:NL:RBGEL:2013:4262 - 05-11-2013

Jurisprudentie

Teveel ingehouden pensioenpremie is als loon genoten maar toch vrijgesteld

LB / P&L - Uitspraak Hof Den Bosch - 12/00683 - ECLI:NL:GHSHE:2013:3857 - 23-08-2013