Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Btw-behandeling van roamingdiensten / vaststelling plaats van dienst

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-593/19 - ECLI:EU:C:2020:851 - 22-10-2020

Jurisprudentie

Voedingsdiensten zijn niet ondergeschikt aan fitnessdiensten

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-581/19 - ECLI:EU:C:2020:855 - 22-10-2020

Jurisprudentie

Verzoek om ontheffing administratieve verplichtingen terecht afgewezen

BTW - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01701 - ECLI:NL:GHARL:2020:8019 - 06-10-2020

Jurisprudentie

Poolse voorwaarden voor verlaging maatstaf btw strijdig met Unierecht

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑335/19 - ECLI:EU:C:2020:829 - 15-10-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-plicht ondanks ingetrokken btw-nummer

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-358/20 - 30-09-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-herziening bij faillissementen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-396/20 - 01-10-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen over btw-herziening bij faillissementen

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-398/20 - 23-09-2020

Jurisprudentie

Op artikel 64 AWR gebaseerde belastingaanslag / immateriële schadevergoeding

BTW - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/3775 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4909 - 22-09-2020

Jurisprudentie

Geen btw-verzekeringsvrijstelling voor pensioenfondsbeheerdiensten

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑235/19 - ECLI:EU:C:2020:801 - 08-10-2020

Volgende