Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Valse facturen betreffende van derden ingeleend personeel / naheffing loonheffing

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5050 t/m 19/5052 - ECLI:NL:RBNHO:2020:5462 - 25-07-2020

Jurisprudentie

Loon over maand voor diensttijd- en overlijdensvrijstelling

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00244 - ECLI:NL:GHDHA:2020:1315 - 14-07-2020

Jurisprudentie

Onterechte naheffing privégebruik bestelauto / voldaan aan bewijsopdracht

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/00949 - ECLI:NL:GHARL:2020:4170 - 26-05-2020

Jurisprudentie

Naheffingsaanslag LB niet strijdig met onschuldpresumptie / dienstbetrekking

LB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00277 t/m 19/00280 - ECLI:NL:GHARL:2020:2992 - 15-04-2020

Jurisprudentie

Maatstaven vaststelling dienstbetrekking / toepassing pseudo-eindheffing

LB - Arrest Hoge Raad - 19/03059 - ECLI:NL:HR:2020:820 - 01-05-2020

Jurisprudentie

Afdrachtvermindering onderwijs ten onrechte toegepast / geen pleitbaar standpunt

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 19/00355 en 19/00356 - ECLI:NL:GHDHA:2020:866 - 21-04-2020

Jurisprudentie

Geen heffingsrecht Nederland over pensioen voor inwoner België

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/8438 - ECLI:NL:RBZWB:2020:1628 - 30-03-2020

Jurisprudentie

Uitkering is terug te voeren op dienstbetrekking ex-partner / inhouding loonheffing

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/1936 - ECLI:NL:RBNHO:2020:2492 - 09-04-2020

Jurisprudentie

Gebruikelijkloonregeling ten onrechte niet toegepast / geen grove schuld

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/694 - ECLI:NL:RBZWB:2020:1425 - 26-03-2020

Jurisprudentie

Aanspraak levensloopregeling terecht belast bij overboeking naar pensioen-bv

LB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/404-19/3148 - ECLI:NL:RBZWB:2020:1515 - 31-03-2020

Volgende