Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Vastgestelde WOZ-waarde is niet afdoende onderbouwd

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland - 19/2760 - ECLI:NL:RBMNE:2020:3146 - 04-08-2020

Jurisprudentie

Heffingsambtenaar hield onvoldoende rekening met slechte ligging woning

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/5031 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7744 - 06-10-2020

Jurisprudentie

Vermindering WOZ-waarde / Heffingsambtenaar hanteerde te hoge grondwaarde

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3449 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7745 - 06-10-2020

Jurisprudentie

Heffingsgrondslag toeristenbelasting campings; vergoedingen in verband met verblijf

Lokaal - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00866 - ECLI:NL:GHAMS:2020:2603 - 29-09-2020

Jurisprudentie

WOZ-waarde van kavel met windturbine niet te hoog vastgesteld

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/7531 - ECLI:NL:RBZWB:2020:4455 - 15-09-2020

Jurisprudentie

WOZ-waarde recreatiewoning; gelijkheidsbeginsel niet geschonden

Lokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00843 en 19/00844 - ECLI:NL:GHARL:2020:7853 - 29-09-2020

Jurisprudentie

Geen sprake van gedoogbeleid voor haal- en brengmomenten kinderopvang

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/3184 - ECLI:NL:RBNHO:2020:7324 - 27-08-2020

Jurisprudentie

Terechte aanslagen rioolheffing voor garageboxen

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 19/6539 - ECLI:NL:RBZWB:2020:3074 - 21-07-2020

Jurisprudentie

Wijziging legesverordening met terugwerkende kracht / voldaan aan opbrengstlimiet?

Lokaal - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 19/1823 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5295 - 21-09-2020

Jurisprudentie

Grondstaffel niet overgelegd / WOZ-waarde niet aannemelijk gemaakt

Lokaal - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01132 - ECLI:NL:GHARL:2020:7952 - 29-09-2020

Volgende