Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Geen voorlopige voorziening / niet voldaan aan vereiste van connexiteit

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/3117 - ECLI:NL:RBGEL:2020:4037 - 31-07-2020

Jurisprudentie

Mondelinge intrekking beroep / verzoek om proceskostenvergoeding niet-ontvankelijk

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/00370 - ECLI:NL:GHARL:2020:5719 - 28-07-2020

Jurisprudentie

Inschakelen rechtsbijstand was niet redelijk / geen kostenvergoeding

FB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01718 - ECLI:NL:GHARL:2020:5723 - 28-07-2020

Jurisprudentie

Niet-ontvankelijk bezwaar wegens termijnoverschrijding

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/2522 - ECLI:NL:RBNHO:2020:4809 - 06-07-2020

Jurisprudentie

Rechtbank stelt prejudiciële vragen aan Hoge Raad over weigeren van gemachtigde

FB - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/2764 - ECLI:NL:RBGEL:2020:3966 - 06-08-2020

Jurisprudentie

Vermindering belastingrente vanwege onzorgvuldige handelwijze bij aanslagregeling

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/1161 - ECLI:NL:RBNNE:2020:2519 - 10-07-2020

Jurisprudentie

Juiste en tijdige bestuurlijke boete naar aanleiding van vermis in entrepot

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 18/560 - ECLI:NL:RBNHO:2020:5881 - 30-04-2020

Jurisprudentie

Geen redelijke verklaring voor tijdsverloop / wrakingsverzoek niet-ontvankelijk

FB - Uitspraak Rechtbank Den Haag - C/09/594587 / KG RK 20-758 - ECLI:NL:RBDHA:2020:7193 - 03-08-2020

Jurisprudentie

Beroep onredelijk laat ingediend; geen dwangsom

FB - Uitspraak Hof Amsterdam - 19/00671 - ECLI:NL:GHAMS:2020:1958 - 07-07-2020

Jurisprudentie

Verzoek tot aanwijzen andere bezwaarbehandelaar afgewezen

FB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 20/2582 - ECLI:NL:RBNHO:2020:5113 - 03-07-2020

Volgende