Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

SPF is verlengstuk van vermogen vader / terechte aanslagen schenkingsrecht

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/2936/, 18/2937, 18/2938 - ECLI:NL:RBZWB:2021:3282 - 18-05-2021

Jurisprudentie

Vennootschap dreef ten tijde van overlijden erflaatster geen onderneming / geen BOR

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 19/01012, 19/01013, 19/01014 - ECLI:NL:GHARL:2021:6063 - 22-06-2021

Jurisprudentie

Ontbreken samenlevingscontract staat aan partnervrijstelling erfbelasting in de weg

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/6291 - ECLI:NL:RBGEL:2021:2829 - 08-06-2021

Jurisprudentie

Erfgenaam kwam tegen de verkeerde aanslag erfbelasting op

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 20/00732 - ECLI:NL:GHDHA:2021:1056 - 29-04-2021

Jurisprudentie

Toepassing BOR / nader onderzoek inzake toerekening panden aan projectontwikkeling

S&E - Arrest Hoge Raad - 20/01486 - ECLI:NL:HR:2021:952 - 18-06-2021

Jurisprudentie

Vernietiging schenkingsovereenkomst / vermindering aanslag wegens dwaling

S&E - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 20/00052 - ECLI:NL:GHSHE:2021:1363 - 06-05-2021

Jurisprudentie

Partner is niet verarmd / onterechte aanslag schenkbelasting

S&E - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 18/991 - ECLI:NL:RBZWB:2021:2674 - 27-05-2021

Jurisprudentie

Geen partnervrijstelling erfbelasting voor zoon die mantelzorg verleende

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00772 - ECLI:NL:GHARL:2021:4888 - 18-05-2021

Jurisprudentie

Navordering erfbelasting / verzwegen buitenlands vermogen niet verbeurd

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 20/00298 - ECLI:NL:GHARL:2021:4884 - 18-05-2021

Jurisprudentie

Storting € 10 mln op en / of-rekening / geen schenking bij aangaan huwelijk

S&E - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 18/01036 - ECLI:NL:GHARL:2019:10724 - 07-05-2021

Volgende