Jurisprudentie

Keuze rechtsvorm

Alles over

Actuele uitspraken

Volgende
Jurisprudentie

Aanslag erfbelasting naar te betalen bedrag van nihil / niet-ontvankelijk bezwaar

S&E - Uitspraak Rechtbank Den Haag - 19/6987 - ECLI:NL:RBDHA:2020:9417 - 23-09-2020

Jurisprudentie

Moeder geen (mede)partij bij schenking door vader / aanslag schenkbelasting vernietigd

S&E - Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland - 19/11 - ECLI:NL:RBNNE:2020:3983 - 19-11-2020

Jurisprudentie

Belaste schenking van Liechtensteinse stiftung / toepassing APV-regime

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/6554 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5410 - 12-10-2020

Jurisprudentie

Geen verhoogde vrijstelling voor schenking van vader / geen (leeftijds)discriminatie

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 20/2590 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5408 - 12-10-2020

Jurisprudentie

Storting € 10 mln op en / of-rekening / geen schenking bij aangaan huwelijk

S&E - Conclusie Advocaat-Generaal - 20/00171 - ECLI:NL:PHR:2020:989 - 26-10-2020

Jurisprudentie

Berekening inzake recht van erfpacht op grond met opstallen voor erfbelasting

S&E - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 19/1535 - ECLI:NL:RBNHO:2020:8341 - 22-10-2020

Jurisprudentie

Geschonken aandelen / bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van toepassing

S&E - Uitspraak Rechtbank Gelderland - 18/2347 - ECLI:NL:RBGEL:2020:5250 - 01-10-2020

Jurisprudentie

Navordering schenkbelasting op grond van verlengde navorderingstermijn

S&E - Arrest Hoge Raad - 19/05408 - ECLI:NL:HR:2020:1600 - 09-10-2020

Jurisprudentie

Prejudiciële vragen: Duitse erfbelasting voor niet-ingezetenen discriminatoir?

S&E - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-394/20 - 23-09-2020

Jurisprudentie

Rechtbank mocht informatie inwinnen op google-maps / waardering pand en onderneming

S&E - Uitspraak Hof Den Bosch - 19/00357 - ECLI:NL:GHSHE:2020:2243 - 16-07-2020

Volgende