Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Besluiten

Geactualiseerd besluit over diverse tegemoetkomingen bij bijzondere gebeurtenissen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-118748 - 26-11-2018

Besluiten

Actualisatie besluit bedrijfsopvolgingsregeling m.b.t. landbouwondernemingen

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1346M - 16-11-2015

Besluiten

Goedkeuring verruimde schenkingsvrijstelling voor woning in aanbouw

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1865M - 05-11-2014

Besluiten

Aftrek eigenwoningrente voor vruchtgebruiker krachtens erfrecht

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/342M - 21-02-2014

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 in verband met uitstelfaciliteit voor de erfbelasting

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/2292M - 18-12-2013

Besluiten

Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/1699M - 16-09-2013