Besluiten

Keuze rechtsvorm

Alles over

Besluiten staatssecretaris van Financiën

Vorige | Volgende
Besluiten

Internationale aspecten van schenk- en erfbelasting

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013M/1870M - 15-10-2014

Besluiten

Aftrek eigenwoningrente voor vruchtgebruiker krachtens erfrecht

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/342M - 21-02-2014

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 in verband met uitstelfaciliteit voor de erfbelasting

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/2292M - 18-12-2013

Besluiten

Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/1699M - 16-09-2013

Besluiten

Uitzondering WOZ-waarde voor serviceflats

Lokaal / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/791M - 02-07-2013

Besluiten

Goedkeuring toepassing partnerregeling voor mantelzorgers voor 2010 en 2011

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/909M - 28-05-2013

Besluiten

Nieuwe goedkeuring voor vrijstelling overdrachtsbelasting bij uitvoering informele wil

S&E / WBR - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/88M - 25-03-2013

Vorige | Volgende