Zoekresultaat

Volgende
Besluiten

Actualisering besluit over de levering en verhuur van onroerende zaken

BTW / WBR - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/1686M - 19-09-2013

Besluiten

Goedkeuring voor verkrijging monument door rechtspersonen werkzaam in de monumentenzorg

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2005/2926M - 12-05-2006

Besluiten

Besluit inzake diverse vrijstellingen van overdrachtsbelasting / toepassing monumentenvrijstelling uitgebreid tot particulieren

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/1076M - 10-06-2009

Besluiten

Actualisering besluiten overdrachtsbelasting / maatstaf van heffing

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-36415 - 22-02-2017

Besluiten

Besluit over diverse onderwerpen betreffende de vrijstelling van overdrachtsbelasting

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB/2013/642M - 21-06-2013

Besluiten

Actualisering besluit over samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting

BTW / WBR - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-51500 - 16-03-2017

Besluiten

Kopers van nieuw zakelijk vastgoed kunnen vanaf 1 november 2012 langer een beroep doen op samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting

WBR / BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2012/1752M - 31-10-2012

Besluiten

Nieuw besluit voor vrijstelling overdrachtsbelasting in verband met vervallen monumentenvrijstelling en codificatie regeling voor fusie en taakoverdracht

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2010/0002M - 19-02-2010

Volgende