Zoekresultaat

Volgende
Besluiten

Besluit inzake diverse vrijstellingen van overdrachtsbelasting / toepassing monumentenvrijstelling uitgebreid tot particulieren

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/1076M - 10-06-2009

Besluiten

Actualisering besluit over de levering en verhuur van onroerende zaken

BTW / WBR - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/1686M - 19-09-2013

Besluiten

Goedkeuring voor verkrijging monument door rechtspersonen werkzaam in de monumentenzorg

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2005/2926M - 12-05-2006

Besluiten

Aanpassing BTW-vrijstelling beroepsonderwijs en aanpassing vrijstelling overdrachtsbelasting bij interne reorganisaties

BTW / WBR / VPB / IB - Besluiten van de staatssecretaris - DB/2013/226M - 14-06-2013

Besluiten

Goedkeuring voor uitblijven overdrachtsbelasting bij juridische fusie of taakoverdracht tussen ANBI's en/of daarmee gelijk te stellen verenigingen

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/773M - 24-06-2009

Besluiten

Kopers van nieuw zakelijk vastgoed kunnen vanaf 1 november 2012 langer een beroep doen op samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting

WBR / BTW - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2012/1752M - 31-10-2012

Besluiten

Actualisering besluit over samenloop overdrachtsbelasting en omzetbelasting

BTW / WBR - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-51500 - 16-03-2017

Besluiten

Goedkeuring voor heffing overdrachtsbelasting bij doorverkoop grond met woning in aanbouw

WBR - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2006/933M - 07-03-2007

Volgende