Zoekresultaat

Volgende
Besluiten

Aftrek verplichte premie voor beroepspensioenregelingen bij loondienst

IB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2002/7207M - 07-04-2003

Besluiten

Actualisering staffelbesluit pensioenen per 1 januari 2019

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2018-28515 - 10-12-2018

Besluiten

Berekening lijfrentepremieaftrek 2003 kan op basis van inkomen 2002

IB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2003/2335M - 09-10-2003

Besluiten

Besluit over verticaal knippen van pensioenaanspraken

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - DB99/834 - 11-03-1999

Besluiten

Herzien besluit over lijfrenteaftrek bij (door)overdracht van een onderneming / reële gevallen

IB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2003/2473M - 07-10-2003

Besluiten

Actualisering besluit over waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

IB / P&L / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2019-6904 - 19-03-2019

Besluiten

Verduidelijking fiscale kwalificaties pensioenovereenkomsten

P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7168 - 20-01-2017

Besluiten

Goedkeuring voor aftrek van vertraagde lijfrentepremie-incasso’s van eind 2013

IB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/195M - 07-02-2014

Besluiten

Wijziging besluit over lijfrenten en periodieke uitkeringen / goedkeuring aftrek vertraagde lijfrentepremie-incasso's van eind 2014

IB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/54M - 27-01-2015

Volgende