Zoekresultaat

Volgende
Besluiten

Correctie van voor 2008 geldende percentages milieu-investeringsaftrek

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 07-01-2008

Besluiten

Besluit over toerekenen van ziektekosten aan jaren en aan gezinsleden in verband met arbeidsongeschiktheidsaftrek en aftrek voor chronisch zieke kinderen

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 99/02118 - 26-08-1999

Besluiten

Besluit over aftrekbare verzorgingskosten in 1998 bij verblijf in AWBZ-tehuizen gepubliceerd

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - DB98/3753 - 16-11-1998

Besluiten

Besluit over bepalen van aftrekbare bijdrage verzorgingskosten AWBZ-instellingen/Besluit Staatssecretaris van Financiën - integraal

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2001/226 - 22-01-2001

Besluiten

Tweede Kamer akkoord met Novelle Belastingplan 2004 / nota naar aanleiding van het verslag

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 29 367 - 11-12-2003

Besluiten

Geen aftrek vooruitbetaalde standaardpremie zorgverzekering

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2005/3260M - 22-12-2005

Besluiten

Deels lage BTW-tarief voor commerciële internaten

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - VB97/1588 - 03-06-1998

Besluiten

Besluit over IB-vrijstelling persoonsgebonden budget nogmaals verlengd

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - DB2000/126 - 18-01-2000

Volgende