Zoekresultaat

Vorige | Volgende
Besluiten

Vragen beantwoord over ziektekosten en scholingsuitgaven

IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2003/2833M - 17-02-2004

Besluiten

Besluit over toerekenen van ziektekosten aan jaren en aan gezinsleden in verband met arbeidsongeschiktheidsaftrek en aftrek voor chronisch zieke kinderen

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 99/02118 - 26-08-1999

Besluiten

Wijziging van enige uitvoeringsregelingen in verband met het Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging dieetkostentabel

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DB2010/124 - 01-06-2010

Besluiten

Besluit over ruimere aftrek studiekosten in 1998, 1999 en 2000

IB - Besluiten van de staatssecretaris - nr. RTB2000/2878 - 21-12-2000

Besluiten

Bepaling aftrekbare verzorgingskosten in verzorgingstehuizen

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DB98/1066 - 20-03-1998

Besluiten

Besluit over aftrek kosten hulpmiddelen als buitengewone uitgaven / woningaanpassing mag (nagenoeg) niet tot waardevermeerdering of verbetering leiden

IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2000/2720M - 11-12-2000

Vorige | Volgende