Zoekresultaat

Vorige | Volgende
Wettekst

Artikel 4. Uitzonderingen premie-inkomen voor premieheffing

01-01-2002 - Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002 - Artikel 4. Uitzonderingen premie-inkomen voor premieheffing

Wettekst

Artikel 7c

01-01-2008 - Uitvoeringsregeling Successiewet 1956 - Artikel 7c

Wettekst

Artikel 34

01-01-2019 - Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012 - Hoofdstuk 3. Bijstand door Nederland te vragen

Wettekst

Artikel 8. Vermogen

01-01-2006 - Invoeringswet Wet werk en bijstand - Hoofdstuk 2. Overgangsrecht

Wettekst

Artikel 6

01-01-2017 - Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 - Artikel 6

Wettekst

Tekst

01-01-2014 - Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst - Hoofdstuk 3. Vergrijpboeten

Vorige | Volgende