Keuze rechtsvorm

Alles over

Corona: maatregelen voor particulieren

Over dit thema

In het kort
Het kabinet heeft uitzonderlijke economische maatregelen getroffen om de financiële en economische effecten van het coronavirus in de komende periode zo veel mogelijk te beperken. Doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor particulieren op te vangen.

Ook op het gebied van contacten tussen overheid en burger, meer specifiek met betrekking tot procedures die zien op aanvragen, verzoeken, bezwaren en beroep, zijn vanwege het Coronavirus, specifieke maatregelen getroffen die ook voor de rechtsbescherming van particulieren van belang zijn.

Meer over dit thema

Almanakken

Loon Almanak

Overzicht gerichte vrijstellingen

Loon Almanak - 01-01-2020

IB Almanak

Uitstelregeling belastingconsulenten

IB Almanak - 01-01-2020

IB Almanak

Box 1: Eigen woning

IB Almanak - 01-01-2020

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 9

01-01-2020 - Algemene wet inzake rijksbelastingen - Hoofdstuk II. Aangifte

Wettekst

Artikel 31a

01-01-2020 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk V. Heffing van de inhoudingsplichtige

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-9594 - 06-05-2020

Besluiten

Eigenwoningrente / betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-85139 - 06-05-2020

...Meer

Nieuws

Nieuws

Noodpakket 2.0 met 1 maand verlengd tot 1 oktober 2020

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000074009 - 28-05-2020

Nieuws

Verlenging overeenkomst met België inzake grensarbeiders in de context van COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 28917 - 27-05-2020

Nieuws

Kamerbrief Eerste Kamer over Noodpakket 2.0

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - CE/20150419 - 22-05-2020

Nieuws

Wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19 / nota n.a.v. het verslag

Alg - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 35457 - 20-05-2020

Nieuws

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200520 - 20-05-2020

Nieuws

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000066080 - 20-05-2020

Nieuws

Kamerbrief Noodpakket banen en economie 2.0

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - CE-AEP/20148518 - 20-05-2020

Nieuws

Goedkeuringsbesluit btw-nultarief mondkapjes

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-10789 - 19-05-2020

Nieuws

Commentaar Orde op wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 35457 - 15-05-2020

Nieuws

Kamerbrief aankondiging btw nultarief op mondkapjes

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000088920 - 13-05-2020

Nieuws

Verzamelspoedwet COVID-19 bij Tweede Kamer ingediend

FB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 35457 - 12-05-2020

Nieuws

Overeenkomst met België inzake grensarbeiders in de context van COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 25956 - 08-05-2020

Nieuws

Pensioen in tijden van coronacrisis

Alg / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT20200430 - 30-04-2020

Nieuws

Vrije ruimte werkkostenregeling tijdelijk verhoogd

LB - Belastingdienst - geen - 29-04-2020

Nieuws

Kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband met coronacrisis

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000080433 - 24-04-2020

Nieuws

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000058604 - 24-04-2020

Nieuws

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis (24 april 2020)

Alg / IB / LB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200424 - 24-04-2020

Nieuws

Uitstel aangifte voor mensen met DigiD-machtigingscode

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000073661 - 23-04-2020

Nieuws

Beleidsbesluit 14 april 2020 inzake fiscale maatregelen coronacrisis

Alg / Auto / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200416 - 16-04-2020

Nieuws

OESO analyse van belastingverdragen en de gevolgen van de covidcrisis

Alg - Redactie FiscaalTotaal - geen - 03-04-2020

Nieuws

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

LB - Belastingdienst - geen - 01-04-2020

...Meer