Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Pensioen in eigen beheer

Over dit thema

Pensioenen moeten in beginsel worden verzekerd door een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij of een in Nederland gevestigd pensioenfonds. Het pensioen van de directeur-aandeelhouder (dga) die ten minste 10% van de aandelen van de BV bezit, mag echter ook door de BV of door een andere (pensioen-)BV in eigen beheer worden gehouden. Dit themadossier gaat in op laatstgenoemde situatie. NB: vanaf 1 juli 2017 kan geen pensioen in eigen beheer meer worden opgebouwd.

Meer over dit thema

Almanakken

Pensioen Almanak

Directiepensioenlichamen (extern eigen beheer)

Pensioen Almanak - 2018

IB Almanak

Geen verdere pensioenopbouw in eigen beheer

IB Almanak - 2018

...Meer

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

Opbouw in eigen beheer (van belang tot 2017)

Fiscale wijzer DGA - 2018

Fiscale wijzer

Dga en in eigen beheer gehouden pensioenen en lijfrenten

Fiscale wijzer DGA - 2018

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Fiscale marktrente

SV

Besluiten

U- en T-rendement

SV

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 19a

2018 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk IIB Pensioenregelingen

Wettekst

Artikel 10ca

2018 - Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 - Hoofdstuk 4 Pensioenregelingen (Hoofdstuk IIB van de wet)

Wettekst

Artikel 19b

2018 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk IIB Pensioenregelingen

Wettekst

Artikel 13a

2018 - Successiewet 1956 - Hoofdstuk I Grondslagen voor de objectieve en subjectieve belastingplicht

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: uitbreiding van artikel 34e, lid 4 Wet Vpb

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-22793 - 22-03-2017

Besluiten

Besluit i.v.m. PEB: extra periode voor aanpassingen dga-pensioen

LB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-7412 - 22-03-2017

Besluiten

Wijziging Leidraad Invordering 2008 i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-57278 - 17-03-2017

Besluiten

Samenvoeging en actualisering van beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/830M - 06-11-2015

Besluiten

Besluit over prijsgeven van pensioenrechten door dga in verband met onderdekking

LB / IB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/27M - 18-03-2013

Besluiten

Samenvoegingsbesluit waardering van pensioenen en lijfrenten

IB / LB / VPB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2008/447M - 03-07-2008

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Partner dga moet meewerken aan afstempelen PEB-aanspraken en omzetting in oudedagsverplichting

Alg / P&L - Uitspraak Rechtbank Amsterdam - C/13/632721 / FA RK 17-4850 - ECLI:NL:RBAMS:2018:1755 - 31-01-2018

Jurisprudentie

Dat overgenomen pensioenverplichtingen niet kunnen worden gedekt met verkregen vermogen, sluit zakelijke overwegingen niet uit / verwijzing

VPB - Arrest Hoge Raad - 10/01694 (BV1386) - BV1386 - 20-01-2012

Jurisprudentie

Bij de overdracht van een pensioenverplichting naar een holding mag geen rekening worden gehouden met de (na-)indexatielast

VPB - Arrest Hoge Raad - 09/03431 - ECLI:NL:HR:2010:BM9257 - BM9257 - 24-12-2010

Jurisprudentie

Overnameprijs van pensioenverplichtingen hoefde bij fraus legis niet te worden gecorrigeerd

VPB - Arrest Hoge Raad - 10/02369 (BT2216) - BT2216 - 23-09-2011

Jurisprudentie

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van toepassing op aandelen in pensioen-BV die uitsluitend het pensioen van de erfgenamen verzorgt

S&E - Uitspraak Hof Den Haag - 09/00022 (BL6585) - BL6585 - 16-02-2010

Jurisprudentie

Bij beoordeling zakelijke pensioenoverdracht moet een vergelijking worden gemaakt met de koopsom bij overdracht aan een verzekeringsmaatschappij / verwijzing

P&L / VPB - Arrest Hoge Raad - 41.569 - ECLI:NL:HR:2006:AW1747 - 14-04-2006

Jurisprudentie

Voor directiepensioen mocht premiekoopsommethode worden gehanteerd

VPB - Arrest Hoge Raad - 36.206 - ECLI:NL:HR:2001:ZC8112 - 28-09-2001

...Meer

Nieuws

Nieuws

Fiscale behandeling (gewezen) partnercompensatie bij PEB

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 18-07-2018

Nieuws

Aftrek geactiveerde indexatielasten bij afkoop of omzetten in ODV van PEB

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 18-07-2018

Nieuws

Reactie op verzoek RB om aandacht voor knelpunt bij oudedagsverplichting

IB / LB / P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000096147 - 13-07-2018

Nieuws

V&A Vervreemden of omzetten aanspraak oudedagsverplichting bij echtscheiding

IB / LB / P&L - Belastingdienst - 18-006 - 24-05-2018

Nieuws

Handreiking oudedagsverplichting en vererving termijnen

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 08-05-2018

Nieuws

Kamerbrief over bericht 'Afkoop pensioen dure grap voor ondernemer in het buitenland'

IB / P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 2018-0000066690 - 09-05-2018

Nieuws

Vragen en antwoorden CAP over uitfaseren pensioen in eigen beheer

IB / LB / P&L - Belastingdienst - 17-008, 17-009, 17-017, 17-021, 17-030 - 04-04-2018

Nieuws

Afkoopregeling pensioen in eigen beheer levert meer op dan begroot

IB / LB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 09-04-2018

Nieuws

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen publiceert vijf nieuwe vragen en antwoorden

IB / P&L - Belastingdienst - n.v.t. - 28-12-2017

Nieuws

Weer vragen over uitfasering PEB door Belastingdienst beantwoord

IB / LB / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT171203 - 11-12-2017

Nieuws

Veel gestelde vragen over bijdrage Zorgverzekeringswet bij afkoop PEB

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - 17-031 - 05-07-2017

Nieuws

PEB: handreiking fiscale behandeling elders verzekerd pensioen

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 07-07-2017

Nieuws

PEB: informatieplicht en instemming partner (vraag & antwoord)

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - 17-023 - 14-06-2017

Nieuws

Handreiking PEB: elders verzekerd pensioen (versie 30 juni 2017)

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 30-06-2017

Nieuws

Beantwoording vragen over bepaald en onbepaald elders verzekerd deel bij PEB

IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000124081 - 27-06-2017

Nieuws

PEB / waarderen pensioenverplichting volgens de premiekoopsommethode

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - 17-032 - 14-06-2017

Nieuws

Antwoorden Kamervragen over beslistermijn pensioen in eigen beheer

IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000114867 - 15-06-2017

Nieuws

Antwoorden Belastingdienst op veelgestelde vragen over afkoop pensioen in eigen beheer

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 02-06-2017

Nieuws

Pensioen in eigen beheer: nog een maand de tijd om de opbouw stop te zetten!

IB / P&L / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT170601 - 01-06-2017

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over coulanceperiode uitfasering PEB

IB / P&L / VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000097793 - 19-05-2017

Nieuws

Informatieformulier Uitfasering PEB aangepast

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 03-05-2017

Nieuws

Uitfasering pensioen in eigen beheer: 'Informatieformulier' beschikbaar

IB / P&L / VPB - Belastingdienst - n.v.t. - 30-03-2017

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstellen uitfasering PEB

IB / P&L / VPB - Eerste Kamer - 34 555 en 34 662 - 07-03-2017

Nieuws

Novelle pensioen in eigen beheer naar Tweede Kamer

IB / LB / P&L - Bericht Ministerie van Financiën - 34 662 - 23-01-2017

Nieuws

Stemming in Eerste Kamer over wet Uitfasering pensioen in eigen beheer aangehouden

IB / LB / P&L - Wetgeving - 34 555 - 20-12-2016

Nieuws

Belastingpakket 2016 / memorie van antwoord Eerste Kamer

IB / LB / BTW / P&L / VPB - Wetgeving - 34 552, nr. D en E - 02-12-2016

Nieuws

Pensioen in eigen beheer: rekentool en verlenging termijn toegelaten verzekeraar

IB / LB / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT161104 - 17-11-2016

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Overgang aanspraak ODV op langstlevende geen probleem?

BelastingMagazine - P&L / S&E - 01-10-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

ODV en echtscheiding

BelastingMagazine - IB / P&L - 01-07-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Afkoop pensioen van dga in België

BelastingMagazine - P&L - 01-05-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Wat te doen met pensioenaanspraken ex-partner

BelastingMagazine - P&L - 01-03-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Het ODV en uw testament

Fiscaal Advies - P&L / S&E - 01-03-2018 - J. Huzink

Vakliteratuur

Vragen uitfasering PEB

BelastingMagazine - IB / P&L - 01-01-2018 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Handreiking CAP ODV

BelastingMagazine - IB / LB / P&L - 01-12-2017 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

De ideale oudedagsvoorziening

Fiscaal Advies - IB / VPB - 01-12-2017 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Wie erft de oudedagsverplichting?

BelastingMagazine - IB / LB / P&L - 01-07-2017 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Let op stamrecht bij afkoop pensioen

BelastingMagazine - LB / P&L / VPB - 01-05-2017 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

'Het einde van pensioen in eigen beheer' - interview met Bart Jimmink

BelastingMagazine - IB / P&L / VPB - 01-05-2017 - Astrid Klein Sprokkelhorst

Vakliteratuur

Zet pensioen in eigen beheer om naar ODV

Fiscaal Advies - P&L - 01-01-2017 - J. Scherrenberg en F. Bennis

Vakliteratuur

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. En nu?

Pensioen & Praktijk - P&L - 01-12-2016 - F. van Liempt

Vakliteratuur

W.i.e.b.e.s. = Welkome Intelligente Eigen Beheer Exit Strategie

Pensioen & Praktijk - IB / P&L - 01-09-2016 - C. Overduin

Vakliteratuur

Maak gespreid betalen mogelijk! - toekomst pensioen in eigen beheer

BelastingMagazine - P&L - 01-09-2016 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Wat met het (gebruikelijk) loon te doen?

BelastingMagazine - P&L / LB - 01-06-2016 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioen in eigen beheer nu toch afgeschaft?

BelastingMagazine - P&L - 01-03-2016 - W. van Kasteren

...Meer