Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Gebruikelijkloonregeling

Over dit thema

Een directeur-grootaandeelhouder heeft een dermate grote invloed op de gang van zaken binnen zijn BV dat hij ook zijn salaris zelf zou kunnen vaststellen en hierdoor een (onbedoeld) voordeel zou kunnen behalen. Daarom is in de wet bepaald dat een aanmerkelijkbelanghouder die arbeid verricht voor zijn BV een loon wordt geacht te ontvangen dat gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden.

Meer over dit thema

Almanakken

Loon Almanak

Gebruikelijkloonregeling

Loon Almanak - 2017

VPB Almanak

Wanneer is gebruikelijk loon verplicht?

VPB Almanak - 2017

VPB Almanak

Positie als directeur

VPB Almanak - 2017

Pensioen Almanak

Gebruikelijk loon en pensioen

Pensioen Almanak - 2017

Pensioen Almanak

Pensioengevend loon in eigen beheer

Pensioen Almanak - 2017

...Meer

Fiscale Wijzers

Fiscale wijzer

De gebruikelijkloonregeling

Fiscale wijzer DGA - 2017

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Gebruikelijkloonregeling ab-houder

LB / SV / IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 4

2017 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk I Belastingplicht

Wettekst

Artikel 12a

2017 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk II Voorwerp van de belasting

Wettekst

Artikel 13a

2017 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk II Voorwerp van de belasting

Wettekst

Artikel 19

2017 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk IIB Pensioenregelingen

Wettekst

Artikel 32d

2017 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk VB Belastingheffing bij uit hoofde van een dienstbetrekking af te staan loon

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over pensioenen in verband met Wet uitfasering PEB

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-126948 - 24-11-2017

Besluiten

Samenvoeging en actualisering van beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten

LB / P&L - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/830M - 06-11-2015

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Pensioenuitkering telt niet mee bij vaststelling gebruikelijk loon

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 16/03798 t/m 16/03800 - ECLI:NL:GHSHE:2017:4426 - 12-10-2017

Jurisprudentie

Als een loon beschikbaar is van een werknemer met soortgelijke werkzaamheden als die van de dga, is toepassing van ‘afroommethode’ niet aan de orde

LB - Arrest Hoge Raad - 15/02880 - ECLI:NL:HR:2016:1269 - 24-06-2016

Jurisprudentie

Heffing over fictief salaris van in Portugal wonende ab-houder / staat het verdrag Nederland-Portugal aan heffing in de weg?

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 15/04982 - ECLI:NL:PHR:2016:369 - 28-04-2016

Jurisprudentie

Inspecteur heeft ten onrechte afroommethode toegepast / onterechte correctie gebruikelijk loon

LB - Uitspraak Hof Amsterdam - 14/01023 - ECLI:NL:GHAMS:2016:72 - 12-01-2016

Jurisprudentie

Inspecteur heeft verantwoord loon ten onrechte met toepassing van afroommethode gecorrigeerd

LB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 14/841 - ECLI:NL:RBNHO:2014:10956 - 11-11-2014

Jurisprudentie

Aanpassing gebruikelijk loon tandarts i.v.m. bijdragen pensioen/levensloop en omzet mondhygiënistes en assistentes

LB - Uitspraak Hof Den Haag - 13/00364 t/m 13/00367 - ECLI:NL:GHDHA:2014:1317 - 28-03-2014

Jurisprudentie

Afroommethode beperkt tot geval waarin resultaat BV uitsluitend wordt bepaald door binnen het samenwerkingsverband verrichte arbeid

IB / LB - Arrest Hoge Raad - 11/03555 - ECLI:NL:HR:2012:BW4167 - BW4167 - 09-11-2012

...Meer

Nieuws

Nieuws

Coöperatiebestuurder is geen ondernemer en moet zichzelf gebruikelijk loon toekennen

IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT170901 - 07-09-2017

Nieuws

Belastingdienst publiceert handreiking gebruikelijkloonregeling

LB - Belastingdienst - n.v.t. - 19-04-2017

Nieuws

Versoepeling gebruikelijkloonregeling voor snellere groei startups

LB - Bericht Ministerie van Economische Zaken - n.v.t. - 24-05-2016

Nieuws

Geen cassatieberoep tegen uitspraak Hof Amsterdam inzake verwerping afroommethode

LB - Bericht Ministerie van Financiën - DGB2016-397 - 17-03-2016

Nieuws

Afroommethode kan niet als hoofdregel worden toegepast

LB / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT160204 - 16-02-2016

Nieuws

Wiebes geeft Eerste Kamer uitleg over gebruikelijkloonregeling

LB - Wetgeving - 34 002, nr. D - 05-12-2014

Nieuws

Belastingplan 2015 - aanpassing gebruikelijkloonregeling

LB / IB - Redactie FiscaalTotaal - FT140908 - 17-09-2014

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Pensioen is geen gebruikelijk loon

BelastingMagazine - LB - 01-12-2017 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Op wie lijk ik het meest?

Fiscaal Advies - LB - 01-05-2017 - G. Gelling

Vakliteratuur

Ltd en gebruikelijk loon

BelastingMagazine - LB - 01-10-2016 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Afromen? Nee, dank u

BelastingMagazine - LB - 01-09-2016 - J. van den Beldt

Vakliteratuur

Wat met het (gebruikelijk) loon te doen?

BelastingMagazine - P&L / LB - 01-06-2016 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

Pensioen en gebruikelijk loon

BelastingMagazine - P&L - 01-06-2015 - W. van Kasteren

Vakliteratuur

De gewijzigde fictiefloonregeling

Weekblad fiscaal recht - LB - 02-04-2015 - Mr. B. Emmerig en mr. P. R. van der Waal

...Meer