Keuze rechtsvorm

Alles over

Corona: maatregelen voor werkgevers

Over dit thema

Het kabinet heeft uitzonderlijke economische maatregelen getroffen om de financiële en economische effecten van het coronavirus in de komende periode zo veel mogelijk te beperken. Doel is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks steun via miljarden euro’s.
De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Invorderingsrente

IB Almanak - 01-01-2020

Loon Almanak

Wet arbeidsmarkt in balans

Loon Almanak - 01-01-2020

IB Almanak

Aanmaning, rente, verzuimboete

IB Almanak - 01-01-2020

IB Almanak

Verzoek om uitstel van betaling

IB Almanak - 01-01-2020

IB Almanak

Belastingrente

IB Almanak - 01-01-2020

Bezwaar en beroep Almanak

Verzuimboeten

Bezwaar en Beroep Almanak - 01-01-2019

Pensioen Almanak

Vervroegen en onverkort doorwerken

Pensioen Almanak - 01-01-2018

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 13

01-01-2020 - Wet op de omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk II. Heffing ter zake van leveringen en diensten

Wettekst

Artikel 28

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk II. Kwijtschelding in andere gevallen en ontslag van betalingsverplichting

Wettekst

Artikel 67c

01-01-2020 - Algemene wet inzake rijksbelastingen - Hoofdstuk VIIIA. Bestuurlijke boeten

Wettekst

Artikel 25

01-01-2020 - Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen

Wettekst

Artikel 25

01-01-2020 - Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk II. Kwijtschelding in andere gevallen en ontslag van betalingsverplichting

Wettekst

Artikel 36

01-01-2020 - Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid

Wettekst

Artikel 18

01-01-2020 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk IIB. Pensioenregelingen

Wettekst

Artikel 28

01-01-2020 - Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk V. Betalingskorting en invorderingsrente

Wettekst

Artikel 29

01-01-2020 - Invorderingswet 1990 - Hoofdstuk V. Betalingskorting en invorderingsrente

Wettekst

Artikel 12a

01-01-2020 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk II. Voorwerp van de belasting

Wettekst

Artikel 31a

01-01-2020 - Wet op de loonbelasting 1964 - Hoofdstuk V. Heffing van de inhoudingsplichtige

Wettekst

Artikel 29

01-01-2020 - Wet op de omzetbelasting 1968 - Hoofdstuk VI. Diverse bepalingen

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - 2020-9594 - 06-05-2020

...Meer

Nieuws

Nieuws

Wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid -19 bij Tweede Kamer ingediend

Alg - Tweede Kamer - FT20200715 - 13-07-2020

Nieuws

Aanvragen NOW 2.0 tot en met 31 augustus 2020

Alg - Redactie FiscaalTotaal - geen - 06-07-2020

Nieuws

Coronavirus: Ondernemers kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aanvragen

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - WJZ/ 20146069 - 26-06-2020

Nieuws

Bonus voor unieke inzet zorgpersoneel tijdens coronacrisis

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200625 - 25-06-2020

Nieuws

Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200625 - 24-06-2020

Nieuws

Eerste Kamer akkoord met Verzamelspoedwet COVID-19

FB - Eerste Kamer - 35457 - 16-06-2020

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over de fiscale maatregelen i.v.m. coronavirus

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-00001014002020- 0000101400 - 15-06-2020

Nieuws

Regeling tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA)

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000061136 - 11-06-2020

Nieuws

Verzamelspoedwet COVID-19 / nota n.a.v. het verslag Eerste Kamer

FB - Bericht Ministerie van Financiën - 35457 - 05-06-2020

Nieuws

Noodpakket 2.0 met 1 maand verlengd tot 1 oktober 2020

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000074009 - 28-05-2020

Nieuws

Verlenging overeenkomst met België inzake grensarbeiders in de context van COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 28917 - 27-05-2020

Nieuws

Kamerbrief Eerste Kamer over Noodpakket 2.0

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - CE/20150419 - 22-05-2020

Nieuws

Coronavirus: verlenging en uitbreiding noodpakket banen en economie

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200520 - 20-05-2020

Nieuws

Wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19 / nota n.a.v. het verslag

Alg - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 35457 - 20-05-2020

Nieuws

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000066080 - 20-05-2020

Nieuws

Kamerbrief Noodpakket banen en economie 2.0

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - CE-AEP/20148518 - 20-05-2020

Nieuws

Geopend: loket voor grensondernemers voor aanvragen lening bedrijfskapitaal

Alg - Bericht Ministerie van SZW - geen - 18-05-2020

Nieuws

Commentaar Orde op wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 35457 - 15-05-2020

Nieuws

Kamerbrief aankondiging btw nultarief op mondkapjes

BTW - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000088920 - 13-05-2020

Nieuws

Verzamelspoedwet COVID-19 bij Tweede Kamer ingediend

FB - Bericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu - 35457 - 12-05-2020

Nieuws

750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200508 - 08-05-2020

Nieuws

Overeenkomst met België inzake grensarbeiders in de context van COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 25956 - 08-05-2020

Nieuws

Pensioen in tijden van coronacrisis

Alg / P&L - Redactie FiscaalTotaal - FT20200430 - 30-04-2020

Nieuws

Vrije ruimte werkkostenregeling tijdelijk verhoogd

LB - Belastingdienst - geen - 29-04-2020

Nieuws

Herziene planning lopende beleidstrajecten tot het zomerreces naar aanleiding van COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000079558 - 29-04-2020

Nieuws

Kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband met coronacrisis

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000080433 - 24-04-2020

Nieuws

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis (24 april 2020)

Alg / IB / LB / VPB - Redactie FiscaalTotaal - FT20200424 - 24-04-2020

Nieuws

Begunstigend invorderingsbeleid in verband met Corona-crisis

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT20200423 - 23-04-2020

Nieuws

Corona: aanpassen vaste reiskostenvergoeding niet nodig

Alg - Belastingdienst - geen - 16-04-2020

Nieuws

Corona: identificatieplicht en anoniementarief nieuwe werknemer

LB - Belastingdienst - geen - 16-04-2020

Nieuws

Uitleg over periode verleend uitstel van betaling

BTW - Belastingdienst - geen - 14-04-2020

Nieuws

Aanvraagformulier bijzonder uitstel aangepast

Alg - Belastingdienst - geen - 08-04-2020

Nieuws

Aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig

LB / VPB - Belastingdienst - geen - 08-04-2020

Nieuws

Deblokkeren g-rekening verruimd

Alg - Belastingdienst - geen - 06-04-2020

Nieuws

OESO analyse van belastingverdragen en de gevolgen van de covidcrisis

Alg - Redactie FiscaalTotaal - geen - 03-04-2020

Nieuws

Belastingdienst ondersteunt FD’er met belactie coronavirus

Alg - Belastingdienst - geen - 03-04-2020

Nieuws

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen wordt eenvoudiger

Alg - Belastingdienst - geen - 02-04-2020

Nieuws

Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2020-0000066195 - 02-04-2020

Nieuws

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

LB - Belastingdienst - geen - 01-04-2020

Nieuws

NOW-regeling klaar, loketten bijna open

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000046793 - 31-03-2020

Nieuws

Noodmaatregelen kinderopvang in verband met COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van SZW - 2020-0000045277 - 31-03-2020

Nieuws

Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - WJZ/20077977 - 30-03-2020

Nieuws

Coronavirus: telefonisch horen

FB - Belastingdienst - geen - 30-03-2020

Nieuws

Kamerbrief over tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

Alg - Bericht Ministerie van Economische Zaken - DGBI-O/20087452 - 27-03-2020

Nieuws

NOB-brief over Corona maatregelen: uitstel van betaling, btw en loonheffingen

Alg - NOB - geen - 26-03-2020

Nieuws

Coronavirus: noodpakket voor ondernemers en werknemers in Caribisch Nederland

Alg - Bericht Ministerie van BZK - geen - 20-03-2020

Nieuws

Corona crisis: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT2020032001 - 20-03-2020

Nieuws

Corona-ondersteuningsmaatregelen voor werkgevers

Alg / IB / LB - Redactie FiscaalTotaal - FT2020032002 - 20-03-2020

Nieuws

Pensioenopbouw, arbeidsduurverkorting en het coronavirus

P&L - Belastingdienst - geen - 19-03-2020

Nieuws

Breed steunpakket voor economie tegen impact corona

Alg / FB / Lokaal - Redactie FiscaalTotaal - FT20200318 - 18-03-2020

Nieuws

Handreiking Orde voor (fiscale) maatregelen i.v.m. coronavirus

Alg - NOB - geen - 17-03-2020

Nieuws

Pensioenopbouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting i.v.m. coronavirus

P&L - Belastingdienst - V&A 20-004 - 16-03-2020

Nieuws

Kamerbrief economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - CE-AEP/20072624 - 12-03-2020

...Meer