Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Persoonsgebonden aftrek

Over dit thema

Het begrip 'persoonsgebonden aftrek' is een verzamelbegrip waaronder een aantal bijzondere aftrekposten zijn opgenomen. Met het in aftrek laten van deze bijzondere posten worden met name niet-fiscale doeleinden nagestreefd aangezien het om uitgaven gaat die de overheid gewenst acht en wil stimuleren dan wel om (onvermijdelijke) uitgaven die de bestedingscapaciteit van belastingplichtigen ernstig aantasten.

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Persoonsgebonden aftrekposten (P 25-P 32)

IB Almanak - 2018

IB Almanak

Uitgaven voor specifieke zorgkosten (P 26)

IB Almanak - 2018

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Persoonsgebonden aftrek

IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 6.2 In aanmerking nemen persoonsgebonden aftrek

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6 Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 6.3 Onderhoudsverplichtingen

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6 Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 6.16 Kring van personen waarvan specifieke zorgkosten in aanmerking worden genomen

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6 Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 6.25 Definities

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6 Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 6.27 Scholingsuitgaven

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6 Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 6.31 Uitgaven voor monumentenpanden

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6 Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 6.32 Aftrekbare giften

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 6 Persoonsgebonden aftrek

Wettekst

Artikel 3.139 Negatieve persoonsgebonden aftrek

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit over aftrek van uitgaven voor monumentenpanden geactualiseerd

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/360M - 07-03-2016

Besluiten

Actualisering besluit over aftrek (periodieke) giften en ANBI's

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1415M - 19-12-2014

Besluiten

Geactualiseerd besluit over uitgaven voor specifieke zorgkosten en scholingsuitgaven

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2013/473M - 04-04-2013

Besluiten

Actualisering van beleid voor aftrek uitgaven monumentenpanden

IB - Besluiten van de staatssecretaris - CPP2009/1290M - 07-09-2009

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Vervoerskosten wegens ziekte bij door werkgever ter beschikking gestelde auto

IB - Arrest Hoge Raad - 17/05455 - ECLI:NL:HR:2018:1018 - 29-06-2018

Jurisprudentie

Aanschafkosten Hudsonbike niet aftrekbaar als specifieke zorgkosten

IB - Arrest Hoge Raad - 17/03082 - ECLI:NL:HR:2017:2989 - 24-11-2017

Jurisprudentie

Vervanging parketvloer in monumentenwoning / beroep op besluit faalt

IB - Arrest Hoge Raad - 16/02859 - ECLI:NL:HR:2017:717 - 21-04-2017

Jurisprudentie

Aftrek levensonderhoud voor pleegkind

IB - Arrest Hoge Raad - 16/01409 - ECLI:NL:HR:2016:2661 - 25-11-2016

Jurisprudentie

Beantwoording prejudiciële vragen over leeftijdsgrens scholingsaftrek

IB - Arrest Hof van Justitie van de EU - C‑548/15 - ECLI:EU:C:2016:850 - 10-11-2016

Jurisprudentie

Kosten van medische verzorging in zorghotel aftrekbaar / interne compensatie

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/7114 - ECLI:NL:RBZWB:2016:4125 - 05-07-2016

Jurisprudentie

Geen giftenaftrek voor betalingen aan ashram in India / vertrouwensbeginsel en Belastingtelefoon

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00046 - ECLI:NL:GHARL:2016:6747 - 23-08-2016

Jurisprudentie

Toch alimentatieaftrek voor volledige eigenwoningkosten ondanks echtscheidingsconvenant

IB - Uitspraak Hof Den Bosch - 14/00886 - ECLI:NL:GHSHE:2016:1569 - 21-04-2016

Jurisprudentie

Eigen vermogen studerende zoon staat aan aftrekpost vader in de weg

IB - Verwijzingsuitspraak Hof Den Bosch - 15/00869 - ECLI:NL:GHSHE:2016:785 - 04-03-2016

Jurisprudentie

Aankoop gebruikte auto waaraan al aanpassingen voor rolstoelvervoer zijn aangebracht / deel aankoopsom als kosten van hulpmiddelen aftrekbaar

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/00041 - ECLI:NL:GHARL:2016:3820 - 18-05-2016

...Meer

Nieuws

Nieuws

Vijf aandachtspunten bij persoonsgebonden aftrek in IB-aangifte

IB - Belastingdienst - n.v.t. - 22-02-2018

Nieuws

Evaluaties giftenaftrek, ANBI's en SBBI's

IB / S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000012920 - 27-01-2017

Nieuws

Beantwoording Kamervragen over monumenten- en scholingsaftrek

IB - Bericht Ministerie van OCW - 34 556, nr. 8 - 04-11-2016

Nieuws

Wiebes start verkenning naar alternatief voor aftrek specifieke zorgkosten

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2016-0000143624 - 20-09-2016

Nieuws

Wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

IB - Bericht Ministerie van Financiën - n.v.t. - 20-09-2016

Nieuws

Rechtspraak publiceert vragen en antwoorden over gevolgen Wet hervorming kindregelingen

IB - Redactie FiscaalTotaal - n.v.t. - 09-12-2014

Nieuws

Wiebes beantwoordt Kamervragen over de aftrek weekenduitgaven gehandicapten

IB - Bericht Ministerie van Financiën - DGB/2014/2211 U - 08-05-2014

Nieuws

Wiebes: trapliften niet langer fiscaal aftrekbaar

IB - Bericht Ministerie van Financiën - DGB/2014/2176U - 24-04-2014

Nieuws

Hoe gaat de periodieke gift bij onderhandse akte werken?

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT131105 - 13-11-2013

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Rubriek Inkomstenbelasting - BelastingMagazine 2016, nr. 1

BelastingMagazine - IB - 01-01-2016 - A. van der Werf

Vakliteratuur

Lang leve de periodieke giftenaftrek!

VP-Bulletin - IB / S&E - 01-08-2013 - S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst

...Meer