Keuze rechtsvorm

Alles over

De reis- en thuiswerkkostenvergoeding binnen de WKR

Over dit thema

In dit dossier komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. Inleiding
2. Reiskostenvergoeding
3. De thuiswerkkostenvergoeding
4. Een gecombineerde (vaste) vergoeding
5. Vaste vergoeding voor thuiswerkkosten en reiskosten
6. Praktijkadvies
7. Handige Tools

Meer over dit thema

Almanakken

IB Almanak

Openbaar vervoer

IB Almanak - 01-01-2021

Loon Almanak

Medewerkers van tussenpersonen

Loon Almanak - 01-01-2021

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Tijdelijke afdrachtvermindering baangerelateerde investeringskorting (BIK)

LB

Besluiten

Werknemersverzekeringen en directeur-grootaandeelhouder

LB

Besluiten

Dienstverlening aan huis

LB

Besluiten

Afstandsverkopen binnen de EU

BTW

Besluiten

Levering van onroerende zaken en btw

BTW

Besluiten

Landbouwregeling (tot 2018)

BTW

Besluiten

CFC-regeling

VPB

...Meer

Wetten

Wettekst

Slotformulering

01-01-2021 - Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 - Slotformulering

...Meer