Aanmelden
Help
Favorieten en notities
Keuze rechtsvorm

Alles over

Eigen woning

Over dit thema

Dit themadossier richt zich op de eigenwoningregeling en de bijleenregeling. Ook de eigenwoningschuld, de kapitaalverzekering eigen woning en banksparen voor de eigen woning komen uitgebreid aan bod.

Meer over dit thema


Almanakken

IB Almanak

Diverse zaken rond aankoop en bezit van een eigen woning

IB Almanak - 2018

IB Almanak

Bijleenregeling

IB Almanak - 2018

...Meer

Fiscale Cijfers

Besluiten

Belastbare inkomsten uit eigen woning

IB

...Meer

Wetten

Wettekst

Artikel 3.110 Belastbare inkomsten uit eigen woning

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.111 Eigen woning

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.112 Eigenwoningforfait

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.119a Eigenwoningschuld

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

Wettekst

Artikel 3.120 Aftrekbare kosten eigen woning

2018 - Wet inkomstenbelasting 2001 - Hoofdstuk 3 Heffingsgrondslag bij werk en woning

...Meer

Besluiten

Besluiten

Besluit kapitaalverzekeringen eigen woning aangepast

IB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-81019 - 15-05-2017

Besluiten

Besluit over aftrek van uitgaven voor monumentenpanden geactualiseerd

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/360M - 07-03-2016

Besluiten

Actualisatie beleid over toepassing van artikel 9, 10 en 15 Successiewet 1956

S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/130M - 18-10-2016

Besluiten

Goedkeuring voor boeterente en rentemiddeling

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2015/1486M - 27-11-2015

Besluiten

Goedkeuring met betrekking tot definitie woning in aanbouw vooruitlopend op wetswijziging

IB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/1947M - 26-11-2014

Besluiten

Aftrek eigenwoningrente voor vruchtgebruiker krachtens erfrecht

IB / S&E - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2014/342M - 21-02-2014

Besluiten

Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal- en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2013/201M - 26-04-2013

Besluiten

Wijziging besluit over aftrek eigenwoningrente / groot aantal nieuwe standpunten

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/921 - 10-06-2010

Besluiten

Actualisering en aanvulling van het beleid voor de bijleenregeling

IB - Besluiten van de staatssecretaris - DGB2010/3057M - 26-08-2010

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Kosten renteswaps niet aftrekbaar als kosten eigen woning

IB - Arrest Hoge Raad - 16/05026 - ECLI:NL:HR:2017:1327 - 14-07-2017

Jurisprudentie

Vervolg HvJ ECLI:EU:C:2017:102 / hypotheekrenteaftrek Spaanse eigen woning

IB - Arrest Hoge Raad - 13/03468 - ECLI:NL:HR:2017:848 - 12-05-2017

Jurisprudentie

Swapbetalingen kwalificeren als eigenwoningschuld

IB - Conclusie Advocaat-Generaal - 16/05026 - ECLI:NL:PHR:2017:201 - 07-03-2017

Jurisprudentie

Schuld aan partner aangemerkt als eigenwoningschuld / stand eigenwoningreserve

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00864 - ECLI:NL:GHARL:2017:2100 - 14-03-2017

Jurisprudentie

Vergoeding op basis van derivatencontract niet aftrekbaar als eigenwoningrente

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00168 - ECLI:NL:GHARL:2017:1607 - 28-02-2017

Jurisprudentie

Geen aftrek hypotheekrente van aandeel ex-partner

IB - Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant - 15/4459 - ECLI:NL:RBZWB:2016:6624 - 13-04-2016

Jurisprudentie

Samenloop tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning en Hillen-aftrek

IB - Uitspraak Rechtbank Noord-Holland - 16/1258 - ECLI:NL:RBNHO:2016:9203 - 02-11-2016

Jurisprudentie

Koersverlies met betrekking tot omzetten geldlening geen aftrekbare kosten eigen woning

IB - Arrest Hoge Raad - 16/00934 - ECLI:NL:HR:2016:2136 - 23-09-2016

Jurisprudentie

Geen aftrek eigenwoningrente omdat bewijs voor (contante) rentebetalingen ontbreekt

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 15/01378 - ECLI:NL:GHARL:2016:7232 - 06-09-2016

...Meer

Nieuws

Nieuws

Schenkingsvrijstelling eigen woning / rapport Rekenkamer over effecten op hypotheekschuld

IB / S&E - Algemene Rekenkamer - n.v.t. - 06-12-2017

Nieuws

Wetsvoorstel gefaseerde afschaffing Hillen-aftrek naar Tweede Kamer

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 34 785, nr. 9 - 06-11-2017

Nieuws

De eigen woning is geen heilig huisje meer

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT171003 - 12-10-2017

Nieuws

Geen verlenging tijdelijke restschuldregeling eigen woning

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT170701 - 06-07-2017

Nieuws

Restschuldregeling eigen woning eindigt definitief op 31 december 2017

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000114832 - 28-06-2017

Nieuws

Hypotheekrenteaftrek moet verplicht worden toegepast

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT170605 - 15-06-2017

Nieuws

Beantwoording vragen over verplichting gebruik hypotheekrenteaftrek

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000106366 - 07-06-2017

Nieuws

Behoort de rente betaald op swaps tot de aftrekbare kosten eigen woning?

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT170401 - 06-04-2017

Nieuws

Kamerbrief over leidraad AFM voor berekening vergoeding bij vervroegde aflossing hypotheek

IB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000057985 - 20-03-2017

Nieuws

Verkiezingsstrijd: schulden op woningen terugdringen

Alg - Redactie FiscaalTotaal - FT170207 - 21-02-2017

Nieuws

Het doek voor de tijdklemmen bij een KEW, SEW en BEW gaat vallen!

IB - Redactie FiscaalTotaal - FT170204 - 13-02-2017

Nieuws

Kamerbrief over overgangsrecht schenkingsvrijstelling eigen woning

IB / S&E - Bericht Ministerie van Financiën - 20017-0000017436 - 07-02-2017

...Meer

Vakliteratuur

Vakliteratuur

Waar laat ik fiscaal mijn vastgoed?

Fiscaal Advies - IB / VPB - 01-10-2017 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Niet toestaan hypotheekrenteaftrek in strijd met de vrijheid van vestiging

BelastingMagazine - IB - 01-04-2017 - R. Offermanns

Vakliteratuur

Schenkingsvrijstelling 2017

Fiscaal Advies - S&E - 01-03-2017 - J. Huzink

Vakliteratuur

Dertigjaarstermijn steeds grotere factor bij eigenwoninglening

BelastingMagazine - IB - 01-02-2017 - F. Algie

Vakliteratuur

Uitbreiding vervallen tijdsklemmen kapitaalverzekeringen eigen woning

Fiscaal Advies - IB - 01-01-2017 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Mogelijke besparingen op de hoogte van de hypotheekrente

Fiscaal Advies - IB - 01-12-2016 - J.E. van den Berg

Vakliteratuur

Thema vastgoed: zelf bank spelen, maar dan anders

Fiscaal Advies - 01-10-2016 - R.J. Meijer

Vakliteratuur

Negatieve hypotheekrente belast?

Fiscaal Advies - IB - 01-07-2016 - J.E. van den Berg

...Meer