Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Ecofin: uitdagingen van de digitale economie voor de vennootschapsbelasting

VPB - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000187340 - 22-09-2017

Nieuws

Ecofin: kostenefficiëntie en duurzaamheid van douane IT-systemen

Alg - Bericht Ministerie van Financiën - 2017-0000187340 - 22-09-2017

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Geen inhoudelijke toetsingsbevoegdheid Inspecteur

LB - Arrest Hoge Raad - 16/03857 - ECLI:NL:HR:2017:2436 - 22-09-2017

Jurisprudentie

Onttrekking voor privédoeleinden van Porsche / geen sluitende rittenregistratie

IB - Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden - 16/00881 - ECLI:NL:GHARL:2017:7460 - 29-08-2017

...Meer

Besluiten

Besluiten

Aanpassing beleidsbesluiten voor bedrijfsfusie, juridische splitsing en juridische fusie aan wijziging innovatiebox door Belastingplan 2017

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - 2017-167217 - 06-09-2017

...Meer