Aanmelden
Help
Favorieten en notities

Van de redactie

Nieuws

Nieuws

Geen cassatie in zaak onterechte informatiebeschikking aan verhuurder

FB - Bericht Ministerie van Financiën - DGB2017-052 - 21-02-2017

Nieuws

Belastingdienst stuurt brieven over scheiden en eigen woning

IB - Belastingdienst - n.v.t. - 27-02-2017

...Meer

Jurisprudentie

Jurisprudentie

Gehanteerde grondstaffels niet bruikbaar bij onderbouwing WOZ-waarde

Lokaal - Uitspraak Hof Den Bosch - 15/01210 - ECLI:NL:GHSHE:2016:4605 - 13-10-2016

Jurisprudentie

Kan Portugees filiaal recht op aftrek voorbelasting worden ontzegd?

BTW - Arrest Hof van Justitie van de EU - C-16/17 - 17-02-2017

...Meer

Besluiten

Besluiten

Actualisering besluit over deelnemingsvrijstelling

VPB - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB2016/803M - 20-01-2017

Besluiten

Actualisatie besluit over assurantiebelasting

Alg - Besluiten van de staatssecretaris - BLKB/2016/973M - 03-02-2017

...Meer